• Door wie werden in de geschiedenis de eerste oorringen gedragen?
  • Kregen gouden oorbellen ook een politieke betekenis toegekend? 
  • Hebben gouden oorringen ook vandaag nog een speciale betekenis?  

Gouden en diamanten oorringen zijn wellicht het perfecte geschenk voor een vrouw. Maar wanneer en in welke culturen begonnen mensen oorbellen te dragen? En wat was in de loop van de geschiedenis de betekenis van oorbellen op het gebied van economie, politiek en geloof?

Maak kennis met het brede assortiment oorbellen van BAUNAT

Door wie werden in de geschiedenis de eerste oorringen gedragen?

Reeds lang voor onze tijdrekening droegen de Minoërs gouden oorringen. De Minoïsche beschaving was tussen 3.000 en 1.200 voor Christus gevestigd op het Griekse eiland Kreta. De Minoërs dreven handel met buurvolkeren in Klein-Azië, Turkije, Giekenland, Egypte en Fenicië. Het waren meesters in metaalbewerking en vervaardigden sieraden van brons, koper en goud.  

Ook de Bijbel maakt gewag van gouden oorringen. Terwijl Mozes op de Sinaïberg sprak met God, vroeg zijn broer en hogepriester Aäron aan de Israëlieten om de gouden oorringen van hun vrouwen, zonen en dochters om te smelten tot een gouden kalf. Die afgod werd door het volk aanbeden werd als de God die hen uit Egypte had bevrijd.

“Tevredenheid is de steen der wijzen
die alles wat hij aanraakt in goud verandert.”
Benjamin Franklin

Waarom worden piraten meestal afgebeeld met een gouden oorring?

Dat piraten gouden oorringen droegen is geen mythe, maar een historische zekerheid. De meest plausibele verklaring is dat het sieraad een soort van verzekering vormde voor als piraten en zeelui omkwamen op zee. Wanneer hun lichaam ergens aanspoelde, diende de verkoop van de gouden oorbellen om hun begrafenis te financieren. Anderen beweren dat de gouden oorbellen een teken van ervaring waren: hoe groter de oorbellen, hoe langer de drager al wereldzeeën afschuimde.

Volgens nog een andere theorie zou de traditie te maken hebben met de Oosterse geneeskunde, en meer bepaald met auriculotherapie. Dit is een vorm van accupunctuur, maar louter toegepast op de oorschelp. In de 18de en 19de eeuw maakten artsen reeds gebruik van deze techniek. In de volksgeneeskunde van de Nederlanden werd het dragen van een gouden oorring aangeraden om oogklachten te genezen en te voorkomen. Piraten zouden de oorring dus gedragen hebben om beter te zien.

Kregen oorbellen ook een politieke betekenis toegekend? 

Tot lang na de afschaffing van de slavernij leefde bij veel Amerikanen de overtuiging dat het blanke ras superieur was. Na de tweede wereldoorlog groeide het zelfbewustzijn bij de zwarte bevolking. Martin Luther King geloofde in een geweldloze strijd voor de burgerrechten, maar vertegenwoordigers van de ‘Black Power’ beweging stelden zich radicaler op. Zij droegen gouden oorringen om hun Afrikaanse afkomst te eren.  

In de jaren 60 droegen de hippies oorringen als symbool van rebellie en non-conformistisch denken. Later begonnen steeds meer homoseksuele mannen een oorbel in het rechteroor te dragen als uiting van hun geaardheid. Heteroseksuele mannen droegen ze links.

Afro-Amerikaanse mannen eren hun afkomst met gouden oorringen - BAUNAT

Afro-Amerikaanse mannen eren hun afkomst met gouden oorringen

Hebben gouden oorringen ook vandaag nog een speciale betekenis?  

Vandaag dragen mannen vrouwen van elk ras, elke leeftijd en elke sociale klasse gouden oorringen, al dan niet met diamanten. In het westen puur om decoratieve redenen, maar in andere culturen hebben oorbellen ook een religieuze betekenis. Mannelijke moslims mogen bijvoorbeeld geen gouden sieraden dragen. Sommige joodse schriftgeleerden zien goud als een symbool voor luxe, dat leidt tot de ondergang.

De hedendaagse Afro-Amerikanen dragen nog steeds gouden oorringen en andere sieraden. Denk maar aan de rappers die overladen zijn met gouden kettingen. Door heen de geschiedenis waren kostbare juwelen en oorbellen onlosmakelijk verbonden met de hiphopcultuur, vaak om als compensatie voor een armoedige jeugd. 

De geschiedenis van creolen oorbellen gaat terug naar de kolonialistische tijden – BAUNAT

De geschiedenis van creolen oorbellen gaat terug naar de kolonialistische tijden

Waarom noemt men grote ronde gouden oorbellen eigenlijk creolen?

Grote ronde gouden oorbellen of ‘creolen’ staan in verschillende zwarte en Caraïbische culturen symbool voor weerbaarheid, kracht en identiteit. Deze oorringen groeiden bij ons de laatste jaren uit tot een echt fashion item. Ze kunnen gaan van een beperkte tot een indrukwekkend grote diameter. Het woord ‘creool’ betekent slaaf in het Surinaams. Er is inderdaad een verwijzing naar de kolonialistische tijden, waarin Afrikaanse slaven ronde oorbellen of een armband moesten dragen. Dat maakte duidelijk dat ze aan iemands toebehoorden.

Piraten zouden een oorring
gedragen hebben om beter te zien.

Wat is de vandaag de betekenis van creolen?

Bekende fashionista’s zoals Rihanna en Hailey Baldwin dragen graag uitgesproken grote gouden oorbellen en maakten creolen opnieuw superhip. Tot ongenoegen van de Australische schrijfster Ruby Pivet, die het dragen van creolen door blanke vrouwen in 2017 nog veroordeelde. Volgens haar hebben de oorringen voor tal van vrouwen uit minderheidsgroepen een betekenis, die het statuut van fashion item overtreft. Daar staat tegenover dat velen het uitwisselen van tekenen van identiteit tussen culturen juist toejuichen. Er is dus niets mis met een paar prachtige gouden of diamanten creolen oorbellen zolang u hun schoonheid en geschiedenis naar waarde schat.

Dit zijn de juwelen die iedere vrouw in huis moet hebben

Bent u zelf ook op zoek naar een paar gouden oorbellen? Ontdek het aanbod authentieke gouden oorbellen van BAUNAT. Of contacteer de experten van BAUNAT voor een met de hand vervaardigd juweel op maat.

 
 
Share on:
GERD VAN DE VEL