Wijzig taal / munteenheid / BTW

Privacybeleid (inclusief gebruik van cookies)

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door BAUNAT Group n.v. (hierna: BAUNAT)

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.baunat.com, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1.       BAUNAT verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details over uw bezoek op onze Website
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: uw naam en voornaam, adresgegegevens, uw e-mail en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als u ons belt of mailt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw naam en voornaam, adresgegevens en uw e-mail.

1.2.       BAUNAT kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a.     Door uw gebruik van de Website;

b.     Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

2.1.       Algemene doeleinden:

BAUNAT zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze Website
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom u heeft verzocht;
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door BAUNAT zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij BAUNAT. U kan op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: De levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht heeft en waarvoor de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat BAUNAT daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

 Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. BAUNAT zal u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen uw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van uw bestelproces en bestelling. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij uw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van uw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen uw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat uw gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Artikel 4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

 • Klantenprofiel: als u 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel
 • Facturatiegegevens: uw facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren
 • Nieuwsbrieven: heeft u toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we uw gegevens totdat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. U heeft ook het recht om de verbeteringof (in sommige gevallen) verwijdering van uw gegevens te vragen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. 

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@baunat.com, per post naar Schupstraat 21, 2018 Antwerpen of via de formulieren op onze Website.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be. 

U kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan BAUNAT aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. U kan uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van  onze Website heeft bezocht.  Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website  wellicht niet correct.

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, zal u minder op uw gerichte advertenties zien.

Stelt u vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden?  Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als u toch meer wil weten, kan u in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@baunat.com, per post naar Schupstraat 21, 2018 Antwerpen of via de contactformulieren op onze Website.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Baunat.com

Online webshop voor hoogwaardige diamantjuwelen. Bekijk al onze juwelen met diamant in onze online shop. Onze aanpak met ongeëvenaarde service stelt ons in staat u deze juwelen aan te bieden tegen excellente prijzen. www.baunat.com

©2008-2024 BAUNAT

All Rights Reserved - 粤ICP备16057796号

Kunnen we u helpen?
noemie
JEWELLERY
ADVISOR
Hallo mijn naam is Noémie.Kan ik u helpen?
noemie
Hallo mijn naam is Noémie.Kan ik u helpen?
Nabijgelegen showrooms
BAUNAT
Schupstraat 21
2018 Antwerpen