Privacybeleid (inclusief gebruik van cookies)

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke


BAUNAT nv
Schupstraat 21, bus 5
2018 Antwerpen
België
KBO nummer: BE 0899.153.574

Welke informatie verzamelen we?

BAUNAT N.V. verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijk karakter, zoals het browsertype; het IP-adres; het gebruikte navigatieprogramma; of de domeinnaam van de website vanwaar u naar de BAUNAT-website bent gegaan of via welke u de BAUNAT-website verlaat.

BAUNAT vraagt ​​ook naar uw persoonlijke gegevens in functie van uw aankoop op onze website. Wanneer u een bestelling plaatst, zullen we uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres verwerken. We hebben uw factuur- en afleveradres nodig om uw aankoop correct te factureren en af ​​te leveren. BAUNAT N.V. verzamelt geen persoonlijke informatie tenzij deze op vrijwillige basis wordt verstrekt.

We vragen u om uw e-mailadres omdat al onze correspondentie per e-mail verloopt. Als back-up vragen we om uw telefoonnummer, mocht u niet reageren op onze e-mail met betrekking tot levering. Dit is noodzakelijk omdat we alleen bestellingen verzenden nadat we de bevestiging van onze klanten hebben ontvangen dat ze aanwezig zullen zijn om deze op de opgegeven datum en adres te ontvangen.

BAUNAT vraagt ​​u ook om uw ringmaat als u een ring koopt om uw ring in de gewenste maat te produceren.

Wanneer u bij BAUNAT koopt, wordt een record gecreëerd met uw bestelgegevens. Dit omvat uw persoonlijke gegevens zoals het factuur- en afleveradres, uw ringmaat (indien van toepassing) en uw aankoopgeschiedenis.

BAUNAT slaat geen creditcardinformatie of biometrische informatie op (behalve de ringgrootte van uw of uw partners).

 

Hoe en waarom verzamelen we deze informatie?

Anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijk karakter worden verzameld terwijl u onze website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring op onze website te verbeteren, bijvoorbeeld als u de taal van uw voorkeur selecteert om onze site te bekijken, wordt deze in een cookie opgeslagen en zorgt ervoor dat u de volgende keer onze site in de door u gewenste taal zult zien wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze informatie kan niet aan u als individu worden gelinkt.

Persoonlijke gegevens worden door u verstrekt wanneer u uw gegevens invult om een ​​aankoop te voltooien. Door het bestelformulier op onze website in te vullen, of door een e-mail te sturen, geeft elke bezoeker BAUNAT Nv het recht om deze persoonlijke gegevens op te slaan in een database van BAUNAT Nv. BAUNAT Nv verbindt zich ertoe om deze gegevens alleen te gebruiken voor haar service na verkoop of met het doel informatie te verzenden. Alleen na voorafgaande goedkeuring zullen deze gegevens worden gebruikt voor directe elektronische marketing.

Alle aankopen die u hebt gedaan, vormen uw aankoopgeschiedenis. Deze informatie wordt gebruikt om u te adviseren bij toekomstige aankopen, bijvoorbeeld wanneer u niet zeker weet wat uw ringmaat is of om artikelen voor te stellen die bij uw andere sieraden passen.

 

Hoe gebruiken we deze informatie?

Anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijk karakter kunnen worden gebruikt voor automatische consumenten profilering, marktonderzoek en om uw surfervaring op onze website te verbeteren.

Persoonlijke gegevens die door onze klanten worden verstrekt, zullen worden gebruikt om onze contractuele verplichtingen na te komen wanneer u iets van ons hebt gekocht. We zullen contact met u opnemen om u te informeren over uw bestelling en om uw bestelling op te volgen nadat uw bestelling is afgeleverd om maximale tevredenheid te garanderen. We kunnen ook contact opnemen met bezoekers die een aankoopintentie hebben aangemaakt, maar hun aankoop nog niet hebben voltooid. We behouden ons het recht voor om potentiële klanten te helpen als ze technische betalingsproblemen tegenkomen.

In het geval u interesse toont in onze producten of een of meer producten van ons hebt gekocht, zal deze informatie worden opgeslagen in ons klantbeheersysteem voor toekomstig gebruik. In dit geval kunnen we producten voorstellen die vergelijkbaar zijn met of een goede aanvulling zijn op eerder gekochte producten of producten waarvoor u eerder interesse hebt getoond.

BAUNAT neemt echter alleen contact met u op buiten onze contractuele verplichtingen indien u hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven. Dit betekent dat alleen contact met u wordt opgenomen wanneer u diensten bij ons aanvraagt, interesse toont in onze producten of producten bij ons koopt.

BAUNAT neemt proactief contact met potentiële klanten per e-mail als u ons daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven. Deze e-mails kunnen presentaties van nieuwe collecties, producten of diensten bevatten; persoonlijk juwelenadvies en exclusieve promotionele aanbiedingen. Uw persoonlijke gegevens, zoals uw ringmaat, uw e-mailadres en uw aankoopgeschiedenis, kunnen alleen worden gebruikt om de best mogelijke producten, diensten of promoties te bepalen die worden voorgesteld in onze marketing e-mails, als u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

 

Verzamelen derden persoonlijke informatie of hebben ze toegang tot de informatie die we van onze klanten en bezoekers vragen?

De ontvangen gegevens kunnen door BAUNAT Nv worden verzonden naar vertrouwde partners die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als GDPR) en die procesgegevens namens ons verwerken. Hun toegang is beperkt tot de verwerkingsactiviteiten namens ons. BAUNAT verleent derden geen enkel recht op gebruik of verwerking van de gegevens buiten het kader van onze overeenkomst.

 

Wordt uw informatie gedeeld of verkocht? Zo ja, met wie?

BAUNAT verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan andere partijen. We waarderen uw privacy zeer hoog en werken daarom alleen samen met vertrouwde partners die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Hoe houden we deze informatie veilig?

BAUNAT N.V. heeft alle noodzakelijke en voldoende veiligheidsmaatregelen geïnstalleerd om het verlies, het oneigenlijk gebruik of de verandering van informatie die op www.baunat.com wordt ontvangen te voorkomen.

BAUNAT garandeert verantwoordelijkheid te nemen in geval van misbruik van persoonlijke gegevens als gevolg van tekortkomingen in onze veiligheidsmaatregelen. Elke bewezen schade zal worden gecompenseerd.

 

Hoe lang wordt deze informatie bewaard?

Deze informatie wordt bewaard tot de garantieperiode van 20 jaar van het juweel verstreken is of totdat u verzoekt om uw gegevens te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar info@baunat.com.

 

Hoe kunt u deze aspecten beheersen?

Als Belgisch bedrijf past BAUNAT de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.” toe, zoals aangepast door de “wet van 11 december 1998” en door de “wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie”. BAUNAT verklaart zich via dit privacybeleid te houden aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

 

Toegangsrecht en recht op een afschrift

U heeft het recht om te allen tijde vrije toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, alsook het recht om ingelicht te worden betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 

Het recht om te corrigeren, verwijderen en limiteren

U heeft de keuze om uw persoonlijke gegevens met BAUNAT te delen. U heeft ook het recht BAUNAT te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, verwijderen of aan te vullen. U erkent dat het weigeren om uw persoonlijke gegevens te delen of het eisen dat uw persoonlijke gegevens verwijderd worden, het onmogelijk maken om bepaalde diensten en/of product te leveren.

 

Het recht van bezwaar

U heeft het recht om bewaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer u hier ernstige en legitieme redenen voor heeft. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval wordt geen specifieke redenering gevraagd.

 

Het recht op vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die verwerkt worden door BAUNAT in een gestructureerd, gangbaar formaat, leesbaar voor apparaten en/of om deze gegevens over te dragen naar een andere gegevensbeheerder.

 

Het recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer u eerder heeft toegestemd met het verwerken van uw gegevens, heeft u steeds het recht om uw toestemming later in te trekken. Het uitoefenen van uw rechten U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, ofwel door een e-mail te sturen naar info@baunat.com, door een brief te schrijven naar BAUNAT n.v; Schupstraat 21, bus 5, 2018 Antwerpen, België of via de link ‘contact, op de Website, met uw ID ingesloten.

 

Geautomatiseerde besluiten en profielbepaling

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens omvat geen profielbepaling, noch wordt u onderworpen aan geautomatiseerde besluiten.

 

Het recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit doet geen afbreuk aan een voorschrift voor de burgerlijke rechtbank. Als u schade heeft geleden door de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u hiervoor een schadevergoeding aanvragen.

In elk geval heeft elke bezoeker & klant recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen en elke bezoeker/klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking of het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiervoor (wet van 8 september 1992) hoeft u alleen maar contact op te nemen met BAUNAT Nv via info@baunat.com met uw verzoek.

 

Gebruik van cookies:

Tijdens een bezoek aan de site van BAUNAT N.V. kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf, en die een uniek identificatienummer bevatten.

De gegevens die wij hiermee verkrijgen laat BAUNAT N.V. toe om
• de website te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen;
• de toegang tot de website van BAUNAT N.V. en de navigatie ervan te vereenvoudigen;
• de website te individualiseren volgens uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

U kan cookies aanvaarden of weigeren. U moet hiervoor de helpfunctie van uw browser raadplegen voor bijkomende informatie. De configuratie van de meeste (internet)browsers laat het toe om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Niets staat u in de weg om deze cookies te weigeren, al kan dit de navigatie en de functionaliteit van de diensten geleverd via de website van BAUNAT N.V. in het gedrang brengen.

 

Lijst van cookies

1.Technische cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken.

Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren. Deze cookies worden verwijderd 30 minuten nadat u de laatste pagina bezocht heeft.

 

2. Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website onthoudt welke keuzes u maakt (bv. taalkeuze) zodat uw bezoek aan onze website meer gepersonaliseerd wordt. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

 

3.Third party cookies

Deze cookies zijn afkomstig van derde partijen, zoals Google Analytics. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren.

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie op een anonieme manier, waaronder het aantal bezoekers op de site, van waar de bezoekers de site bezoeken en de pagina's die ze hebben bezocht.

 

 
Baunat.com

Online webshop voor hoogwaardige diamantjuwelen. Bekijk al onze juwelen met diamant in onze online shop. Onze aanpak met ongeëvenaarde service stelt ons in staat u deze juwelen aan te bieden tegen excellente prijzen. www.baunat.com

©2008-2022 BAUNAT

All Rights Reserved - 粤ICP备16057796号-2

Kunnen we u helpen?
PERSONAL
ASSISTANT
Hallo mijn naam is Gerd.Kan ik u helpen?
Hallo mijn naam is Gerd.Kan ik u helpen?
Nabijgelegen showrooms
BAUNAT
Schupstraat 21
2018 Antwerpen