• Waar komt die behoefte vandaan?
  • Wat kunnen we nog afleiden uit de piramide van Maslow?
  • Welke invloed heeft de maatschappij op onze behoeften?

Juwelen horen bij mensen. Dat is nooit anders geweest. We hebben altijd al de behoefte gehad om ons mooi te maken, al was het maar met dierenbotjes, schelpen, bloemen of veren. Uiteraard hebben juwelen ook vaak een symbolische of religieuze betekenis. Bij iedere mijlpaal hoort dan ook traditioneel een passend juweel. Maar waarom vinden we (gouden) juwelen zo belangrijk? Waarom dragen we ze?

Waar komt die behoefte vandaan?

De aankoop van juwelen om onszelf te versieren, kan psychologisch verklaard worden aan de hand van de piramide van Maslow. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow publiceerde zijn bekende motivatietheorie in 1943. In de piramide stelt hij de universele behoeften van de mens hiërarchisch voor. Zodra onze basisnoden zoals onderdak en voedsel voldaan zijn, gaan we op zoek naar de invulling van hogere behoeften. In het midden van de piramide zien we het niveau ‘behoefte aan sociaal contact’.

Die behoefte aan liefde en vriendschap uit zich bijvoorbeeld in het dragen van vriendschapsbandjes en het uitwisselen van Valentijnscadeaus. Maar ook in het dragen van juwelen om onze verbondenheid met een bepaalde groep te onderstrepen, of om onze liefde voor een ander te uiten. Een ring is al sinds mensenheugenis een symbool van liefde voor de ander. Het mooie aan een ring is ook dat er geen begin en einde aan is, hopelijk is de liefde tussen u en uw partner ook eindeloos.

Maar een ring hoeft niet per se een teken van pure liefde te zijn. Hij kan ook gebruikt worden om een gebeurtenis te herdenken. Bijvoorbeeld de doop van uw petekind of om te vieren dat u bent afgestudeerd.

Wat kunnen we nog afleiden uit de piramide van Maslow?

Wanneer we nog een trapje hoger klimmen op onze piramide komen we bij ‘erkenning en waardering’. Een behoefte die 75 jaar na de publicatie van Maslows piramide nog steeds heel actueel is. Zijn sociale media en de uitvinding van de selfie daar niet het levende bewijs van? Of het nu gaat om de aankoop van juwelen, het op de kop tikken van een nieuw paar schoenen of het testen van een nieuw recept: we delen het op sociale media en hopen op een heleboel likes.

piramide van Maslow

In de top van de piramide zien we ‘zelfrealisatie’ staan. Het hoeft geen duiding dat we met de aankoop van juwelen ook onze persoonlijkheid en stijl willen onderstrepen. Een dame met stijl weet dan ook perfect haar juwelen te combineren en te dragen.

Welke andere redenen zijn er om gouden juwelen te dragen?

Uiteraard heeft ook de tijd en de maatschappij een invloed op hoe we deze behoeften vertalen. Vroeger was de aankoop van juwelen uitsluitend weggelegd voor de rijkere klasse. Zij droegen juwelen om hun afkomst en rijkdom te tonen, wat we ook weer in de hogere regionen van de piramide kunnen onderbrengen. Het was ook zo dat juwelen dragen lange tijd een puur vrouwelijk fenomeen was. Iets wat de laatste decennia enorm wijzigde.

Tot de behoefte aan sociaal contact behoren ook romantische relaties. Zowel mensen als dieren hebben de behoefte aantrekkelijk over te komen bij het andere geslacht. Een van de mooiste voorbeelden daarvan zijn de prachtige staartveren van een pauw. Gouden juwelen zijn misschien wel het menselijk equivalent van de veren van een pauw. Iemand met enkele gouden sieraden rond de nek, vinger of pols valt meer op voor het andere geslacht dan iemand die geen gouden juwelen draagt. Het lijkt erop dat dit een van de grootste redenen is waarom mensen ooit begonnen zijn met juwelen dragen.

Welke soort gouden sieraden dragen welke betekenis met zich mee? Hoe combineer ik het best mijn verschillende gouden juwelen? Vraag advies aan de juwelenexperts van BAUNAT.

Share on:
GERD VAN DE VEL