• Hoe trouwt men in het diamantrijke Botswana?
  • Hoe trouwt men in het olierijke Equatoriaal-Guinea?
  • Hoe trouwt men in het arme Congo?
  • Wat zijn de meest bijzondere Afrikaanse tradities?

Zijn tradities niet de hoeksteen van iedere maatschappij? Rituelen eigen aan het volk, gebruiken van generatie op generatie doorgegeven. Wat de verloving en het huwelijk betreft, is dat niet anders. Overal ter wereld geeft men een eigen invulling aan dit unieke gebeuren. Soms zelfs op zeer lokaal of familiaal niveau.

Zo ook in Afrika, waar men zelfs tussen de verschillende stammen in eenzelfde land of regio andere tradities kent. Maar een ding valt op: een ring kopen voor het huwelijksaanzoek of de huwelijksceremonie is er minder gebruikelijk. Hoe verloopt het huwelijksaanzoek in Afrika dan wel? En wat zijn de meest typerende huwelijkstradities?

TIP: Hoewel heel wat tradities in onze huidige samenleving verloren gingen, wisten er ook enkele de tand des tijds te weerstaan. Ontdek hier welke.

Hoe trouwt men in het diamantrijke Botswana?

We beginnen onze zoektocht naar typische Afrikaanse huwelijkstradities in Botswana. Nadat men er in 1967, een jaar na de onafhankelijkheid, diamant ontdekte, kende dit land een economische groei. Hoewel Botswana inmiddels niet meer de grootste diamantproducent ter wereld is, blijft het een belangrijke bron van inkomsten.

Als u een diamanten ring kopen wil voor uw huwelijksaanzoek is de kans dus groot dat de diamant uit deze Afrikaanse bodem opgegraven werd. Ook prins Harry liet een diamant uit Botswana verwerken in zijn verlovingsring voor Meghan Markle. Maar de kans dat een man uit Botswana een diamanten ring kopen zal voor zijn geliefde, is eerder gering.

Ook prins Harry liet een diamant uit Botswana verwerken in zijn verlovingsring - BAUNAT

Om zijn beoogde bruid ten huwelijk te vragen, is het gebruikelijk dat de man aan de familie van de bruid 8 koeien schenkt. Hoewel de familie van de bruid ook soms dekens, kledij of geld durft vragen in de plaats van vee. Het kan best wel enkele jaren duren alvorens deze bruidsschat of ‘bogadi’ volledig afbetaald is. Het gebeurt zelfs dat de vrouw al overleden is terwijl de man zijn zogezegde afbetalingsplan nog loopt.

Om effectief te mogen trouwen moet het koppel ook de toestemming krijgen van de ‘kgosi’, de plaatselijke chef. Wie bezwaren heeft tegen het huwelijk, kan dit opnemen met de kgosi. Is iedereen akkoord, in het bijzonder de beide families van het aanstaande huwelijkspaar, dan kan het huwelijk verder gepland worden.

Een belangrijk onderdeel van het huwelijksproces is ‘go laya’. Hierbij nemen de oudere vrouwen de jonge bruid onder de vleugels om haar alles over het huwelijk en het moederschap te leren. De belangrijkste les: trek nooit de woorden en daden van uw echtgenoot in twijfel want hij is het hoofd van het gezin!

TIP: Diamant is nog steeds zeer belangrijk voor Botswana en voor de lokale bevolking. Vind hier enkele argumenten om diamanten uit Botswana te kopen.

Hoe trouwt men in het olierijke Equatoriaal-Guinea?

Equatoriaal-Guinea ligt in het westen van Afrika en bestaat zowel uit het continentaal gedeelte Mbini als het eiland Bioko, waar ook de hoofdstad Malabo ligt. Dankzij de oliewinning is het een van de rijkste Afrikaanse landen. Helaas ook een van de meest corrupte, waardoor een groot deel van de bevolking nog steeds onder de armoedegrens leeft.   

Hoewel het land 190 jaar lang een Spaanse kolonie was en de Spaanse cultuur zowel als het Christelijk geloof er zeker merkbaar zijn, leeft een groot deel van de bevolking er volgens de oude gebruiken en tradities. Zo ook bij de Fang, een van de grootste stammen van het land. Polygamie is hen niet vreemd en zo is het zeer gebruikelijk dat echtgenotes elk samen met hun eigen zonen in een aparte hut leven, weliswaar onder strikte regels van de vader.

Ook in Equatoriaal-Guinea maakt een ring kopen, een ring maken of een ring schenken geen deel uit van het huwelijksaanzoek. Het geven van een bruidsschat is er wel nog gebruikelijk. Wanneer een koppel trouwt, trekken ze meestal in bij de familie van de man tot ze financieel onafhankelijk zijn. Scheidingen komen amper voor, maar indien dit toch gebeurt, moet de bruidsschat worden terugbetaald aan de bruidegom.

Sterke familiebanden vormen sowieso de hoeksteen van hun samenleving. Het is een sterk sociaal vangnet voor de locals. Om de bruid op te nemen in de familie van de bruidegom wordt er dan ook uitbundig gevierd en gedanst tijdens het drie dagen durend huwelijksfeest.

TIP: Ook in tal van Aziatische landen waren financiële overeenkomsten tussen 2 families vaak doorslaggevend om tot een verbintenis te komen. Ontdek hier hoe men in Azië trouwt. 

Hoe trouwt men in het arme Congo?

De voormalige Belgische kolonie Congo in centraal Afrika is rijk aan mineralen en ertsen, maar toch leeft ook daar zo’n 80% van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral corruptie, inefficiëntie en burgeroorlogen liggen er aan de basis van de zwakke economie. Ondanks de soms schrijnende toestanden, is de lokale bevolking een vrolijk en optimistisch volk.

Ook in Congo maakt een ring kopen plaats voor het kopen van een geit, kippen, kledij of andere geschenken voor de familie van de bruid. Wanneer een man zijn intentie om te trouwen uitdrukt, komen beide families dan ook samen om te onderhandelen over de bruidsschat. Hierbij is het voor de aanstaande bruidegom verboden om te praten. Zijn vader of oom voert het woord.

Typisch voor het Congolese huwelijk zijn de menselijke warmte, dans, zang, gebeden en humor. Nochtans mag er tot na de ceremonie niet gelachen worden. Dit zou immers betekenen dat de bruid en bruidegom hun geloften niet ernstig nemen. Achteraf is er ruimte genoeg voor gelach en plezier. Vaak worden er zelfs grapjes uitgehaald met het bruidspaar of gaat het feest over in een soort comedy act.

De meest aparte Congolese huwelijkstraditie vindt plaats na de huwelijksnacht. Dat is het moment waarop de maagdelijkheid van de bruid wordt aangetoond. Vrouwen van zowel de familie van de bruid als de bruidegom controleren hiervoor het bed van het kersverse echtpaar. Indien men geen bloed aantreft, kan de maagdelijkheid niet bevestigd worden en mag de bruidegom alsnog het huwelijk annuleren en zijn bruidsschat terugeisen.

TIP: Hoewel men in westerse landen vaak al geruime tijd samenwoont alvorens in het huwelijksbootje te stappen, is ook hier de huwelijksnacht een bijzonder moment. De keuze van de bruidslingerie maakt hier deel van uit. Overwoog u al eens een diamanten lingerieset?

Wat zijn de meest bijzondere Afrikaanse tradities?

We blijven nog even bij de huwelijksnacht. Ook in de Swahilicultuur was het de gewoonte om de maagdelijkheid van de bruid aan te tonen. Maar men ging er nog een stapje verder. Zo was het niet ongebruikelijk dat een vrouwelijk familielid onder het bed lag om te voorkomen dat de bruid zich zou verzetten tegen het consumeren van het huwelijk.

Bij de Shona beschaving in Zimbabwe start het huwelijk zelfs met de huwelijksnacht. Wanneer de aanstaande bruid beslist dat ze klaar is om te trouwen, gaat ze ’s avonds als het al donker is met enkele verwante vrouwen onaangekondigd naar het huis van haar toekomstige echtgenoot. Dit doen ze om te testen hoe de familie omgaat met ‘noodsituaties’. Het onaangekondigde bezoek eindigt sowieso met een heus feest.

En over noodsituaties gesproken: bij de Soedanese Lakuta-stam gaat er aan het huwelijk een ontvoering en een vechtpartij vooraf. Wanneer een man zijn bruid heeft gekozen, ontvoert hij haar om zijn interesse te tonen. Daarna gaat hij met oudere familieleden naar de vader van de aanstaande bruid om toestemming te krijgen voor het huwelijk. Als de vader toestemt, vecht hij met zijn aanstaande schoonzoon.

De meest populaire, doch unieke en typisch Afrikaanse huwelijkstraditie is ongetwijfeld het springen over de bezem. Deze bezemceremonie weerspiegelt het samenvloeien van twee families en brengt tevens hulde aan de vorige generaties. Het was een van de weinige Afrikaanse tradities die tijdens de slavernij als ongevaarlijk beschouwd werd en dus ook effectief toegestaan werd.

Over een bezem springen is nog steeds een veelvoorkomende huwelijkstraditie in Afrika - BAUNAT

Zelfs trouwen op zich werd vaak niet toegelaten tijdens de slavernij. Bij gebrek aan wettelijke erkenning creëerden de zwarte slaven dus hun eigen rituelen zoals het springen over de bezem. Het was voor hen een publieke bevestiging van hun huwelijk. Soms werd er met de bezems ook gezwaaid tijdens de huwelijksceremonie. Zo zouden boze geesten worden verdreven en eventuele fouten uit het verleden worden gewist.

TIP: Nieuwsgierig naar nog meer bijzondere buitenlandse huwelijkstradities? Lees hier meer.

Een ring kopen, of het nu een verlovingsring of een trouwring is, is in de traditionele Afrikaanse cultuur dus duidelijk niet gebruikelijk. Wilt u een ring kopen om u te verloven? Ontdek het ruime assortiment verlovingsringen van BAUNAT. Bent u al verloofd? Bekijk dan zeker onze stijlvolle trouwringen voor hem en haar.

Voor extra advies en begeleiding kan u steeds contact opnemen met de experten van BAUNAT via telefoon, mail of chat.  

Share on:
GERD VAN DE VEL