• Wie kiest u als peetouders en hoe stelt u de vraag?
  • Wat geven kinderen en hun peetouders elkaar cadeau?
  • Wat betekent de millennial term ‘framily’ en hoe ervaren kinderen dat?

Steeds minder Belgische koppels bezegelen hun liefde met een gouden ring. Hoewel er in 2015 een lichte stijging was van het aantal huwelijken, registreerden we in 2016 weer een lichte daling. En amper de helft van de trouwers kiest nog voor een kerkelijk huwelijk. Terwijl ze toch belang blijken te hechten aan bepaalde kerkelijke huwelijkstradities zoals het uitspreken van de geloften en het branden van de huwelijkskaars. Ook het doopsel kent een dergelijke evolutie.

Uit recente cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie blijkt dat het aantal kinderdoopsels in de bisdommen Hasselt, Gent, Antwerpen, Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart daalde tussen 2010 en 2016. Toch blijven ook daar bepaalde kerkelijke tradities overeind.

Zo is het nog steeds de gewoonte om een doopmeter en een dooppeter te kiezen, al is hun functie doorheen de jaren wat gewijzigd. Van peetouders werd eigenlijk verwacht dat zij mee zouden instaan voor de opvoeding van het kind. Of de opvoeding helemaal op zich zouden nemen wanneer er met de ouders iets gebeurde of zij vroeg overleden.

Wie kiest u als peetouders voor uw kind?

Uiteraard werd er van de peter en meter ook wat financiële hulp verwacht. Destijds was het bijvoorbeeld de gewoonte dat de peetouders en/of grootouders een zilveren geboortelepel cadeau gaven aan de boorlingen om hen een rijk en gezond leven te wensen. Een traditie die vooral in Nederland populair was en haar oorsprong zou vinden bij de Germaanse volkeren rond het begin van onze jaartelling.

De geboortelepel werd later vervangen door een zilveren armband waarin de naam en de geboorte- of doopdatum van het kind gegraveerd stonden. Ook vandaag is het in veel families nog de gewoonte om als grootouder of peetouder een gouden armband cadeau te geven aan de pasgeborene.   

Een peter en meter waren vroeger steevast de getuigen in de kerk bij het doopsel van het kind. Het waren dan ook steeds naaste familieleden van de pasgeborene. Meer en meer jonge ouders opteren tegenwoordig echter voor vrienden en vriendinnen als peetouders voor hun kind. Geen ongewone keuze voor millennials.

De millennials, of generation Y, zijn geboren tussen 1982 en 1997 en dus volop gezinnen aan het stichten. Daarbij hechten ze veel belang aan het betrekken van vrienden in het gezinsleven. Zonder de echte familie achteruit te schuiven uiteraard. Het is meer een en-enverhaal dat benoemd wordt met de term ‘framily’, een samentrekking van ‘friends’ en ‘family’.

Zelfs de keuze voor een peter én een meter is tegenwoordig niet meer zo strikt. Ook niet voor de kerkelijke doop. Geeft u de voorkeur aan slechts één peter? Of wilt u graag twee peters of 2 meters op het geboortekaartje vermelden? Kan perfect. Meld dit vooraf wel even aan de verantwoordelijke van de parochie als u uw kind kerkelijk doopt.

Hoe vraagt u iemand om peter of meter te worden?

Het internet bulkt van ideetips om iemand origineel te vragen om peter of meter te worden van uw kindje. Geen gebrek trouwens aan bedrijven die slabbetjes, puzzels of zelfs wijnetiketten bedrukken als cadeau om de vraag te stellen. Mag het wat grootser en stijlvoller?

Kies dan voor een gepersonaliseerd juweel! Wat denkt u ervan om aan de toekomstige meter een gouden armband met daarin de gravure ‘meter voor het leven’ te geven? Zelfs voor een peter is dit geen ongewoon geschenk. Is uw kindje al geboren? Verwerk dan de vingerafdruk in het juweel.  

Een ander leuk idee is om een echo in een ketting met medaillon cadeau te geven. U kan dan alsnog het gouden medaillon laten graveren met de gewenste boodschap. Zo’n persoonlijk cadeau wordt echt gekoesterd. Wist u trouwens dat vroeger de meter of peter een scapulier cadeau gaf aan de dopeling? Dat juweel is een soort medaille met de afbeelding van Maria of de patroonheilige.

Juwelen hebben doorheen de geschiedenis altijd al een belangrijke functie en waarde gehad bij bijzondere gelegenheden. Niet in het minst bij sacramenten. Iedere mijlpaal wordt dan ook traditioneel gevierd met een juweel. Een bijkomend voordeel van dergelijk geschenk was dat het ook verkocht kon worden om het gezin in moeilijke tijden te kunnen voeden. Vandaag hechten we vooral belang aan de emotionele waarde ervan.

Wat geeft u uw petekind of metekind cadeau?

We haalden al even de gepersonaliseerde gouden armband aan als traditioneel cadeau bij een geboorte of doop. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos. En u bent natuurlijk peter of meter voor het leven. Dat betekent dat u meebouwt aan de toekomst van uw pete- of metekind. Zowel emotioneel als financieel.

Veel peetouders openen dan ook een spaarrekening voor het kind. Ouderwetse spaarmethodes zoals het voorhuwelijkssparen of de kasbon zijn omwille van de lage rentes nagenoeg verdwenen. En hoewel de envelopjes bij goede rapporten, voor het voorlezen van de nieuwjaarsbrief of voor de communie nog steeds populair zijn, vinden heel wat peetouders het zinvoller om te sparen op lange termijn.

Ook beleggingen in grondstoffen winnen daarbij aan populariteit. Uit een recente studie bij 1000 millennial vrouwen blijkt dat millennials overtuigd zijn van diamant als investering voor de toekomst. En goud? Goud is minder crisisbestendig. Het is dus weinig zinvol om die gouden armband die u cadeau kreeg bij de geboorte als toekomstgericht spaarplan op te bergen in een kluis.

Diamanten zijn dus betrouwbaarder omdat ze weinig tot geen invloed ondervinden van economische instabiliteit, valutaschommelingen, inflatie of bankcrisissen. Vaak wordt er tussen de ouders en peetouders overlegd over de interessantste manier van sparen. Er wordt dan een optie gekozen waar iedereen zich goed bij voelt.   

Wat wordt er anno 2018 verwacht van een meter en peter?

Natuurlijk is het leuk om bij de geboorte een gegraveerde gouden armband te schenken, de eerste oorbellen te kopen voor de communie of klaar te staan met een goed gevulde envelop op oudjaar. Maar is dat effectief wat ouders de dag van vandaag verwachten van de meter en peter?

We haalden al even aan dat u meter of peter voor het leven blijft en daarbij zowel financiële als emotionele steun biedt aan het kind. Het financiële luik werd hierboven al toegelicht. Laat ons dus even stilstaan bij het emotionele aspect. Daarbij gaan we even dieper in op de term ‘framily’.

Een typisch gegeven voor millennials is dat ze niet willen conformeren. Ze willen zich niet ten koste van alles schikken naar de situatie. Keuzevrijheid staat centraal. Jonge moeders cijferen zichzelf niet meer weg ten voordele van het gezin. Gelukkig evolueerden papa’s mee en kijken zij niet gewoon vanaf de zijlijn toe. Ook zij zijn tegenwoordig veel meer betrokken bij het huishouden en de opvoeding van de kinderen.

Kinderen krijgen betekent dus niet langer dat het sociale leven en de vrijetijdsbesteding van de ouders, en in het bijzonder van de moeder, gepauzeerd wordt. De kinderen worden eerder bij dat leven, de hobby’s, interesses en ambities betrokken. En daar speelt het sociale netwerk een belangrijke rol in.

Het is immers de ‘framily’ die het mogelijk maakt een dergelijke levensstijl aan te houden. We kunnen dus eigenlijk stellen dat meter en peter anno 2018 veel meer doen dan vroeger. Ze maken veel meer deel uit van de dagelijkse gebeurtenissen en activiteiten. Daarbij is het niet ongewoon dat de kinderen een weekendje op stap gaan met meter en peter, samen huiswerk maken of door de peetouders naar hun naschoolse activiteit gevoerd worden. 

Hoe ervaren de kinderen deze evolutie?

Niet enkel de ouders die hun job en drukke vrijetijdsbesteding trachten te combineren met de opvoeding van hun kinderen hebben baat bij deze evolutie. Ook voor de kinderen zelf betekent de nieuwe rol van meters en peters een absolute meerwaarde. Weinig volwassenen hebben een dergelijke vriendschappelijke band met hun peetouders.

En die band kan de moeilijke puberteit enkel ten goede komen. Meter en peter zijn mensen waar ze mee opgroeien, die ze kennen en vertrouwen. En in de puberteit is een vertrouwde volwassene die geen ouderrol hoeft op te nemen en dus ook niet alles aan de ouders hoeft te vertellen een echt geschenk voor de jongere.

Van dergelijke sleutel- en steunfiguren kan een gezin er zeker enkele gebruiken! Kinderen worden ook niet meer dom gehouden zoals vroeger. Mede door het internet dat hen een kijk geeft op een wereld waar ze misschien nog niet klaar voor zijn. Het is dan fijn om te weten dat er andere mensen zijn dan de ouders die ervoor zorgen dat vragen in een juiste context beantwoord worden.

Een mooie evolutie, toch? Hoewel peetouders ontstaan zijn in het christelijk geloof (dat steeds meer op de achtergrond verdwijnt) is het meter- en peterschap nu levendiger dan ooit. Wordt u gevraagd als meter of peter? Draag uw titel dan met trots, want het is een hele eer. Ouders vragen u in eerste instantie niet om sponsor te zijn, wel om deel uit te maken van hun gezin.  

Zoekt u alsnog een gegraveerde gouden armband voor de geboorte van uw petekind? Gouden oorbellen voor de communie van uw metekind? Ontdek het hele assortiment juwelen van BAUNAT of contacteer onze experten voor meer informatie of de personalisatie van uw geschenken.

Share on:
GERD VAN DE VEL