Gelegen in de nabijheid van het centraal station, in het noorden van België, is het Antwerpse diamantkwartier 'the place to be' om een schitterend diamantjuweel aan te kopen. De professionals kun je terugvinden in de Rijfstraat, Hoveniersstraat en Schupstraat. In de Vestingstraat en de Lange Herentalsestraat huisvesten de juweliers die in de diamantindustrie werkzaam zijn.

Als hoofdstad van de diamant, heeft Antwerpen nog altijd niet zijn stempel kunnen drukken, want in de Middeleeuwen was Brugge het hoofdcentrum van de wereldwijde diamanthandel. Deze Vlaamse stad is te tegen het einde van de 15e eeuw beginnen bloeien.   

Hoe heeft Antwerpen zich aan Brugge kunnen opdringen ?

De kunst van het diamantslijpen en polieren is ontstaan in Brugge tijdens de Middeleeuwen. Deze West-Vlaamse stad werd decennialang als het centrum van de diamanthandel bekeken, alvorens er sprake was van Antwerpen.

De Brugse diamantindustrie is achteruitgegaan na de verzanding van het Zwin en de ontdekking van een nieuwe handelsroute door Vasco Da Gama, die Lissabon met Antwerpen verbindt. 

Halfweg de 16de eeuw vormde Antwerpen de transit voor meer dan 40% van de wereldwijde handel, totdat ze door de Hertog van Farnese in 1585 aangevallen en geplunderd werd. In het midden van de 19de eeuw, na de ontdekking van diamant in Zuid-Afrika en het opheffen van handelsbeperkingen op de Schelde werd ze opnieuw de hoofdstad van de diamant.

De Industriële Revolutie heeft de ontwikkeling van de stad sterk aangewakkerd, meer bepaald dankzij elektrische apparatuur die het slijpen en polijsten van stenen beduidend gemakkelijker gemaakt hebben.

De diamantmarkt in Antwerpen

Hoewel de diamanten van Antwerpen uit verschillende landen komen, meer bepaald Zuid-Afrika, Canada en Australië, krijgen deze diamanten toch de voorkeur, dankzij hun uitzonderlijke kwaliteit en hun toegankelijkere prijzen in vergelijking met de rest van de wereld.

Wanneer deze steen uitzonderlijk zeldzaam is, blijft ze een waar modefenomeen in België, vermits 80% van de ruwe diamanten ontgonnen over de hele wereld via Antwerpen passeren.

De stad telt ongeveer 1500 ondernemingen die direct of indirect een invloed uitoefenen op de diamantmarkt. In het diamantkwartier, zijn 1000 diamantslijpers uit bekende onderzoekslabo’s en tientallen juweliers gevestigd. In deze wijk van ongeveer 1 km² is het mogelijk om diamantjuwelen aan te kopen en diamanten te slijpen en te onderzoeken.

Antwerpen, een belangrijke plaats voor de diamanthandel

In een bekende wijk in deze stad, komen 70% van de diamanten wereldwijd verkocht vandaan. Met 1500 diamantairs en 4 diamantbeurzen, bezet Antwerpen wereldwijd de eerste plaats voor wat de diamanthandel en het slijpen van de diamant betreft. In 2007 registreerde de stad voor 134 miljoen karaat aan ruwe diamanten.

De reputatie van Antwerpen gaat terug naar de 15de eeuw. De stad importeerde goederen uit Azië. De edelstenen werden vervolgens via Venetië tot in Brugge vervoerd, waar ze geslepen en op de markt gebracht werden. Wanneer de verscheping aan de haven van Brugge te moeilijk werd door verzanding, vond de handel via Antwerpen plaats. 

Een diamant aankopen bij een Antwerpse juwelier is schering en inslag. Nu kunt u trouwens de diamanten van BAUNAT ontdekken in een showroom open voor het publiek, maar wel op afspraak. 

Het diamantkwartier

Het diamantkwartier strekt zich uit over een oppervlakte van ongeveer 1 km² en huisvets kopers en verkopers uit alle hoeken van de wereld. Antwerpen wordt gezien als het hart van de wereldwijde diamantindustrie, de diamanten worden talloos aangekocht en verkocht in deze stad. De diamant wordt ruw aan de diamantairs verkocht, die hem dan slijpen. Eens de diamant geslepen is, wordt deze onmiddelijk op de markt gebracht, bij een Antwerpse juwelier.

Share on: