• Wat zeggen de cijfers over Belgische koppels?
  • Waarin maakt trouwen het verschil?
  • Hoe populair is de gouden ring bij generatie Y?
  • Hoe trouwen millennials?

Hoe groot is de kans dat u voor altijd samenblijft met uw geliefde? Welk verschil maakt die gouden ring om uw vinger? Een groot verschil! Zo blijkt tenminste uit een recente publicatie van de Universiteit van Antwerpen (UA) die aantoonde dat het breukcijfer onder ongehuwd samenwonende koppels hoger ligt dan bij gehuwde koppels.

Binnen Europa spant België sowieso de kroon wat betreft het aantal scheidingen. Al is het officiële scheidingscijfer de laatste jaren wel gedaald. Maar de officiële statistieken kijken enkel naar gehuwde koppels. Daarom volgde de UA van 1999 tot 2013 bijna 20 000 samenwonende koppels. Samenwonen is immers standaard geworden. Ook wanneer u alsnog van plan bent ooit in het huwelijksbootje te stappen.

TIP: Heeft u trouwplannen? Vind hier de 5 beste online apps om uw huwelijk te plannen.

Wat zeggen de cijfers over Belgische koppels?

Het officiële scheidingscijfer kent een dalende trend. Zo waren er in 2016 in totaal 23 583 echtscheidingen, 4,4% minder dan het jaar daarvoor. De werkelijkheid is echter minder rooskleurig dan deze cijfers u laten geloven. Wettelijk samenwonenden werden in deze cijfers immers niet meegerekend.

Van de samenwonende koppels zonder trouwplannen legt echter slechts 1/4de ooit een verklaring van wettelijke samenwoning af. Ook de groep feitelijk samenwonenden blijft groeien, maar is volledig onzichtbaar. Enkel wanneer er tussen deze koppels een feitelijk samenlevingscontract wordt opgesteld, krijgen notarissen hier zicht op.

Het is net om die blinde vlekken in de statistieken te kunnen verwerken dat de UA steekproeven hield. En de resultaten bevestigen dat trouwen wel degelijk meer is dan een boterbriefje en een gouden ring! Van de samenwonende koppels die nooit huwden is na 14 jaar nog amper 1/3de samen. Van wie huwde is nog bijna 80% samen.

Ook de leeftijd lijkt een belangrijke rol te spelen. Koppels die op jongere leeftijd beslissen om te gaan samenwonen, blijken op termijn het minst bestand tegen een relatiebreuk. Zo bleef minder dan 1/5de van de koppels die voor hun 20ste al gingen samenwonen bij elkaar. Wie een relatie begon na zijn of haar 26ste verjaardag bleek meer slaagkansen te hebben.

Dit sluit tevens aan bij het onderzoek van Nicholas Wolfinger, Amerikaans professor in de sociologie. Uit data die hij verzamelde tussen 2006 en 2013 concludeerde hij dat uw huwelijk de meeste slaagkansen heeft als u pas trouwt tussen uw 28ste en 32ste. Helaas lag de gemiddelde trouwleeftijd bij de Belg in 2016 nog op 32,7 jaar voor de eerste echtgenoot (meestal de man), maar wel op 30,4 jaar voor de tweede echtgenoot (meestal de vrouw).

TIP: Ook bij koppels van hetzelfde geslacht is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Echtscheidingen tussen vrouwen komen blijkbaar vaker voor dan tussen mannen. Waarom? Lees hier meer over het homohuwelijk.

Wedding shoes

Waarin maakt trouwen het verschil?

De Amerikaanse professor Sonya Britt bestudeerde enkele jaren geleden meer dan 4500 koppels en concludeerde dat ruzies over geld zowel bij armeren als rijkeren een negatieve invloed hebben op de relatie. Ook het onderzoek van de UA bevestigt dat wanneer u een relatie start vanuit een economisch zwakkere positie u meer kans maakt op een breuk.

Koppels blijven niet samen voor het geld of uit angst voor hoge scheidingskosten. Ze gaan net makkelijker uit elkaar wanneer financiële stress de bovenhand krijgt. Maakt dit een verschil voor koppels met een gouden ring om hun vinger? “Koppels die huwen, zijn juridisch doorgaans goed beschermd”, verklaart Dimitri Mortelmans, een van de sociologen die meewerkten aan het onderzoek van de UA.

Wie trouwt heeft qua financiële bescherming ook meerdere opties. Er bestaan immers verschillende vermogensstelsels om uit te kiezen: scheiding van goederen, algehele gemeenschap van goederen en het wettelijk stelsel. Wanneer u als koppel geen specifiek stelsel kiest of geen huwelijkscontract laat opmaken, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing.

Dit wettelijk stelsel gaat uit van het principe dat alles wat u bezat vóór het huwelijk en alles wat u verkrijgt via een erfenis of schenking eigen is. Wat u verdient tijdens uw huwelijk, dus hoofdzakelijk uw beroepsinkomsten, is gemeenschappelijk. Ook wettelijk samenwonende partners zijn verplicht om naargelang hun mogelijkheden bij te dragen in de lasten van het samenwonen. Aan feitelijk samenwonen zijn echter geen rechten of plichten verbonden. En daar wringt dus het schoentje. 

Die rechts­bescherming bestaat niet voor feitelijk samenwonende koppels. De onbeschermde partners vormen een uiterst kwetsbare en onzichtbare groep in onze samenleving. Vaak starten ze vanuit een zwakkere sociaaleconomische positie: jong, lager inkomen en een hogere echtscheidingskans. Daarom is het belangrijk dat ook de feitelijk samenwonenden worden opgenomen in de statistieken, om het beleid een antwoord te laten formuleren op hun risico’s.”, aldus Mortelmans.

TIP: Elk huwelijk start met een verloving. Ontdek hier de verhouding tussen de prijs van de verlovingsring en de slaagkans van het huwelijk.

Hoe populair is de gouden ring bij generatie Y?

Laat ons even de groep Belgen onder de loep nemen die volgens het onderzoek van Nicholas Wolfinger nu de ideale trouwleeftijd heeft, namelijk de millennials. Vrijheid is voor millennials uiterst belangrijk. In tegenstelling tot de generatie voor hen, generatie X geboren tussen ruwweg 1961 en 1980, is de millennial opgevoed met veel vrijere normen en waarden.

Hun vrije seksuele moraal in combinatie met het hoge scheidingscijfer bij hun ouders is volgens tijdschrift Rolling Stone de reden dat millennials steeds vaker hun liefdesgeluk zoeken in polyamoreuze relaties. Ook onderzoek van datingsite en app OkCupid, die vooral bij millennials populair is, bevestigt dat 42% geen graten ziet in daten met iemand in een open relatie.

Uiteraard blijft voor het overgrote merendeel van de bevolking een monogame relatie de norm. Men wordt vooral toleranter tegenover andere keuzes. Het is dus zeker niet zo dat millennials niet voor een exclusieve partner kiezen of niet huwen. Ze kiezen eerder veel bewuster voor het boterbriefje en de gouden ring dan hun ouders destijds.

Als millennials beslissen om te trouwen, doen ze dat vooral op latere leeftijd. Vaak komen de opleiding, reizen en carrière op de eerste plaats. Dat plaatst hen natuurlijk wel op een gunstige plek in de statistieken van Nicholas Wolfinger. Door later en bewuster te trouwen, vaak ook wanneer ze financieel onafhankelijk zijn, zijn de slaagkansen van het huwelijk groter.

Hoewel millennials minder belang hechten aan grote huizen en dure wagens dan aan intellectuele eigendom en technologisch vermogen, speelt financiële onafhankelijkheid en zekerheid een belangrijke rol in hun leven. Recent onderzoek van de American Academy of Matrimonial Lawyers toont aan dat millennials de voorkeur geven aan een eerlijk huwelijk onder voorwaarden. Ze zagen de aanvragen voor vermogensbescherming enorm toenemen.

Millennials hebben zulke huwelijkse voorwaarden meer nodig dan andere generaties, omdat zij moeten omgaan met familiegeld, maar ook met nieuwe zakelijke ondernemingen”, legt Amerikaans scheidingsadvocaat Jacqueline Newman uit. De romantiek is dus zeker de wereld nog niet uit, het element zekerheid wordt er gewoon aan toegevoegd.

TIP: Wist u dat meer dan 70% van de millennials vindt dat een ring sowieso moet afgewerkt worden met een diamant? Niet enkel de verlovings- of trouwring. Ook steeds meer millennials kopen een gouden ring met diamant voor zichzelf. Lees hier meer.

Gouden trouwring

Hoe trouwen millennials?

Millennials kiezen er dus voor om bij hun huwelijk duidelijke afspraken te maken over het eigen en gemeenschappelijk bezit. Kunnen ze zo de financiële stress en ruzies vermijden die zowel professor Sonya Britt als het onderzoek van de UA beschreven en dus zo de kans op een geslaagd huwelijk vergroten?

Vanaf september 2018 wijzigen er in België trouwens enkele zaken met betrekking tot de vermogensstelsels. Millennials die kiezen voor het stelsel met scheiding van goederen krijgen een nieuwe clausule in het huwelijkscontract waarin opgenomen wordt of er een deel van het opgebouwde vermogen tijdens het huwelijk toegekend wordt aan de niet-werkende echtgenoot.

Dit is een clausule ter bescherming van de echtgenoot die thuisblijft om voor de kinderen te zorgen en daardoor geen inkomen heeft, of de echtgenoot die zijn of haar eigen carrière opgeeft om mee te helpen in het bedrijf van de andere echtgenoot zonder daar een inkomen voor te krijgen.

Als we de ‘zakelijke’ kant van het huwelijk even achterwege laten en ons focussen op de romantiek, merken we ook daar de eigenzinnigheid van de millennial op. De tijd dat de ouders opdraaiden voor de kosten van de trouwpartij ligt achter ons. En millennials richten hun feest liever in met creativiteit dan met een groot budget.

Hoewel ook steeds meer koppels ervoor kiezen elkaar hun jawoord en gouden ring in het buitenland uit te wisselen. Is dat dan niet duurder? Eigenlijk hoeft trouwen in het buitenland niet duurder te zijn dan trouwen in het binnenland. Alles hangt af van de gemaakte keuzes betreffende locatie, transport en aantal gasten.

TIP: Wilt u graag trouwen in het buitenland? Vind hier meer informatie betreffende het budget en de nodige documenten alsook tips voor een efficiënte organisatie.  

Trouwen op de juiste leeftijd en onder duidelijke financiële voorwaarden kunnen dan wel bijdragen tot een succesvol huwelijk, uw liefde voor elkaar blijft uiteraard het belangrijkste ingrediënt. Bent u klaar om de grote stap te zetten? Ontdek het ruime aanbod trouwringen van BAUNAT, kies voor een eigen ontwerp of contacteer onze experten via telefoon, mail of chat voor extra advies.

Share on:
GERD VAN DE VEL