‘Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding!’ Dit citaat uit De Lof der Zotheid, is slechts een van de velen waarmee humanist, filosoof en schrijver Erasmus zijn kritiek op mens en maatschappij uit. Het boek werd in 1511 gepubliceerd en spot met allerlei menselijke dwaasheden. Maar is het dan zo dwaas om ons mooi te willen maken? Om de drang te hebben om ons te versieren met make-up en juwelen?

Of kunnen we de stelling van Erasmus weerleggen door een diepere betekenis aan sieraden te geven? In dit artikel gaan we alvast op zoek naar de diepere betekenis van de ring. Maar laat ons starten bij onszelf: de betekenis van de vinger waaraan de ring gedragen wordt.

Kunt u weerstaan aan de uitzonderlijke schittering van een gouden ring met briljant? Bekijk nu onze collectie.

Welke symbolische betekenis hebben uw vingers?

Wie op zoek gaat naar symboliek, komt sowieso terecht bij de Romeinen en de oude Grieken. De Romeinen gaven (net als de Grieken) iedere vinger een diepere betekenis, gebaseerd op de eigenschappen van hun goden. De enige vinger die niet vernoemd werd naar een Romeinse god is de duim. Nochtans is de duim de heerser van de hand en besliste deze vaak over leven en dood.

Denk maar aan de spelen die in het Colosseum en andere Romeinse arena’s gehouden werden. Wie het gevecht overleefde kon gratie krijgen, maar kon ook alsnog de doodsteek krijgen. Het leven van de gladiator lag letterlijk in de handen van de keizer. Stak deze zijn duim omhoog, dan kreeg de gladiator gratie. De duim omlaag daarentegen...
Alle vingers behalve de duim hadden in de oudheid een specifieke betekenis.
De overige vingers kregen dus wel een naam en een betekenis. Zo werd de wijsvinger vernoemd naar de oppergod Jupiter, heerser van de hemel, donder en bliksem. Een gouden ring om uw wijsvinger straalt dan ook kracht, ambitie en autoriteit uit. Vanwege die symboliek droegen vroeger vooral koningen, priesters en genezers een gouden ring om de wijsvinger.
De middelvinger is verbonden met Saturnus, vader van Jupiter en god van de landbouw en de visvangst. De Grieken noemden deze God Chronos, de heerser van de tijd en de dood. Twee zaken waar we als mens geen vat op hebben. Een gouden ring om uw middelvinger staat dan ook voor de drang naar zekerheid of de behoefte aan wilskracht.
De pink werd vernoemd naar Mercurius, god van de communicatie en bovendien de enige god die vrij door de verschillende rijken kon reizen. Vroeger droegen mannen veelal een zegelring om de pink, een gouden ring waarmee belangrijke documenten ondertekend en verzegeld werden alvorens ze aan de boodschapper mee te geven.

Waarom dragen we een trouwring aan de linkse ringvinger?

De ringvinger is verbonden met de god Apollo die door de Romeinen werd aanzien als een reddende god, hetzij tijdens een epidemie, hetzij tijdens een vijandelijke inval. Toch bleef deze god bij de Romeinen wat op de achtergrond tot keizer Augustus hem bombardeerde tot zijn persoonlijke beschermgodheid.
De Romeinen geloofden ook dat door de ringvinger de ‘vena amoris’, letterlijk vertaald ‘de ader van de liefde’, liep. Deze ader zou rechtstreeks van het hart naar de linkerringvinger lopen, vandaar de associatie met de liefde. Ook de Egyptenaren geloofden dit. Hoewel zij initieel ringen maakten van hennep, riet en andere planten die langs de oevers van de Nijl groeiden, zagen zij de ring ook al als een teken van eeuwigheid.
De Romeinen hebben de ronde ring trouwens van de Egyptenaren gekopieerd. Romeinse verlovings- of trouwringen hadden aanvankelijk de vorm van een sleutel om aan te tonen dat de vrouw zowel het hart als de aardse bezittingen van een man had ontsloten. Trouwringen stonden toen meer voor een koopovereenkomst dan voor een emotionele verbintenis...

Wat betreft het dragen van een gouden ring om de ringvinger als symbool van eeuwigdurende liefde bestaan echter ook andere opvattingen. Zo zou een andere verklaring zijn dat wanneer u de pink of middelvinger buigt, de ringvinger steeds trouw meebuigt.

TIP: Meer weten over wat juwelen betekenden voor de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen? Lees dit artikel over de juwelen van toen tot de diamanten verlovingsring van vandaag.

Welke mysterieuze krachten heeft de Atlantisring?

De meest iconische en mysterieuze ring ooit is ongetwijfeld de Atlantisring die in 1860 bij opgravingen in de Egyptische Vallei der Koningen werd ontdekt in de graftombe van een hogepriester. Geen gouden ring, maar een uit zandsteen die vermoedelijk vervaardigd werd door de bewoners van Atlantis, het verdwenen eilandenrijk waarvan de historiciteit nog steeds onduidelijk is.

Reden om te vermoeden dat de ring niet Egyptisch en bovendien nog ouder is, is de bijzondere en van Egyptische hiërogliefen afwijkende beeldvorming. Het symbool op de Atlantisring bestaat uit drie horizontale staven in het midden, twee driehoeken met een gaatje erboven aan de uiteinden en tussen de staven en driehoeken aan beide uiteinden een rij van drie vierkanten.

Laat uw eigen symbolische ring maken via onze dienst 'maatwerk'.

Deze geometrische figuren zouden sterke energieën bevatten waardoor de drager van de Atlantisring immuun is tegen allerlei negatieve of zelfs kwaadaardige invloeden. Te ver gezocht? Daar dacht men begin de 20ste eeuw, toen tijdens een expeditie onder leiding van Howard Carter het graf van Toetanchamon ontdekt werd, toch anders over.
Na opening van de tombe stierven 22 mensen die betrokken waren bij het archeologisch onderzoek vroegtijdig. In het graf zouden plakkaten gevonden zijn die waarschuwden voor de vloek van de farao met de woorden ‘Degene die de slaap van de farao stoort, zal met de vleugels van de dood worden aangetast’.
De leider van de Toetanchamonexpeditie, Howard Carter, schreef zijn ontsnapping aan de vloek toe aan de Atlantisring.
Howard Carter werd echter 64 jaar. Hij bleef dus gespaard van de vloek van de farao. In zijn aantekeningen verwees hij wel naar een bijzondere ring die eerder gevonden was in de dodenkamer van een hogepriester. Hij meende zelfs dat de ring ervoor zorgde dat de dode lichamen in het graf mooi bewaard bleven en ging de ring dan ook zelf dragen.
Hoewel de media destijds smulde van het verhaal over de vloek, werden alle sterfgevallen achteraf wetenschappelijk verklaard. Zo zou het ook niet onlogisch zijn dat bij het openen van het graf, de buitenlucht virussen en bacteriën liet vrijkomen uit de voedingswaren die meer dan 3000 jaar geleden in het graf werden gelegd. Toch is de Atlantisring steeds tot de verbeelding blijven spreken. Ook tegenwoordig worden nog ringen met deze afbeelding gekocht als amulet.
TIP: Sedert de middeleeuwen gelooft men ook in de heilzame werking van edelstenen. Wilt u iemand een beschermend of helend juweel cadeau geven? Lees hier meer over de verschillende geboortestenen en hun krachten.

Welke krachten heeft de trouwring?

Bijgeloof is natuurlijk van alle tijden. In de middeleeuwen, de periode waarin Erasmus geboren is, had de katholieke kerk trouwens zelf heel wat bijgeloof verspreid. Het gewone volk dacht dan ook dat veel kerkelijke voorwerpen een magische kracht bezaten. Hetzelfde gold voor de ring der ringen: de trouwring.
Men geloofde dat zolang de bruid haar trouwring droeg, deze haar behoedde voor onvriendelijkheid en ruzie. Tijdens de middeleeuwen begon men trouwens ook op grote schaal goud te gebruiken voor trouwringen. De geestelijke legde tijdens de huwelijksceremonie de gouden ring op de linkerduim die het goddelijke voorstelde.
Aangezien in die periode trouwringen steeds meer ingeburgerd raakten bij alle klassen van de bevolking, ontstonden er ook steeds meer volksverhalen. Zo geloofden men ook dat wratten konden verdwijnen door er de trouwring op te leggen en er dan in te prikken met een doorn van de kruisbes.
Men vertelde ook dat de trouwring permanent moest gedragen worden. Als de vrouw haar trouwring verloor, zou ze ook haar man verliezen. Een trouwring die brak, bracht nog meer onheil. In dat geval zouden zowel de man als de vrouw vroegtijdig sterven....

Wat kunnen ringen nog meer?

Ook een bisschop draagt een soort trouwring als symbool van zijn bisschoppelijke waardigheid en zijn trouw aan de gelovigen. Dit is meestal een gouden ring die versierd is met een edelsteen of een afbeelding met brood en vissen als verwijzing naar het bijbels verhaal van de broodvermenigvuldiging.

De traditionele manier om een bisschop te begroeten is door te knielen en daarbij zijn ring te kussen. Dit is een betuiging van respect en nederigheid voor het kerkelijk gezag en wordt beloond met de vergiffenis van de dagelijkse zonden. Het kussen van de ring was destijds ook gebruikelijk tijdens een ontmoeting met de koning.

Tijdens de middeleeuwen, wanneer magie een grote rol speelde in het leven van de mensen, droegen koningen en koninginnen ook ringen om hen te beschermen of gunsten te verlenen. Op astrologisch gunstige tijdstippen sloeg men dan ringen, zegelringen en amuletten waar hulpduivels in opgesloten zaten.
Ringen zijn door de eeuwen heen in hoog aanzien gehouden.
Er werd geloofd dat deze ringen de drager onkwetsbaar zouden maken, uit de gevangenis zouden houden, hem laten winnen bij kaartspelen of zelfs onzichtbaar zouden maken. In de middeleeuwen geloofde men ook dat men beschermd was tegen bedrog en slangenbeten door een saffier toe te voegen aan de gouden ring.

Geen wonder dus dat men in die periode in de ban raakte van de gouden ring en deze massaal gedragen werd door alle klassen van de bevolking. We kunnen het citaat van Erasmus dus weerleggen. Een gouden ring dient niet enkel om ons een beter voorkomen te geven, maar ook om ons te beschermen.

We kunnen u niet garanderen dat een saffier u beschermt tegen slangen, wel dat saffieren halskettingen prachtig schitteren.

Ontdek ze nu.

Share on: