• Wat doet De Beers om het milieu te helpen?
  • Welke maatregelen van BAUNAT maken investeren in diamant goed voor het milieu?
  • Wat spreekt sowieso al in het voordeel van investeren in diamant?

Meer en meer mensen willen met hun beleggingen niet enkel winst maken, maar ook de klimaatopwarming en de algemene vervuiling van het milieu een halt toeroepen door op een ecologische en duurzame manier te beleggen. Door te investeren in diamant kan u zeker uw steentje bijdragen. In zo goed als elke industrie worden duurzaamheid en ecologie dé sleutelwoorden de komende jaren, maar in de diamantindustrie is dat inzicht al langer doorgedrongen. Zeker voor diamantreus De Beers is ecologie heel belangrijk. Welke maatregelen neemt de diamantindustrie om haar ecologische voetafdruk terug te dringen?

Wat doet De Beers om het milieu te helpen?

Met het oog op het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk stelde diamantreus De Beers zichzelf enkele doelen die het bedrijf tegen 2020 willen bereiken. Het wil 20% minder water verbruiken, 8% minder energie verbruiken en zijn koolstofuitstoot met 9% terugdringen. Om dat laatste doel te bereiken lopen er tests met kimberlietpijpen. Die blijken ideaal om koolstofdioxide in op te slaan. En laat dat nu net een van de grootste industriële vervuilers zijn.

Om water te besparen heeft De Beers een nieuw sorteersysteem ontwikkeld waarbij er tot 100 keer minder water wordt verbruikt. Het is duidelijk dat de Zuid-Afrikaanse multinational grote stappen zet.

Welke maatregelen van BAUNAT maken investeren in diamant goed voor het milieu?

De belangrijkste maatregel van BAUNAT die milieuvervuiling al zeker niet in de hand werkt, is het feit dat wij onze diamanten rechtstreeks aan de bron aankopen. Op die manier worden de diamanten niet nodeloos over de hele wereld verscheept. Dat gebeurt per vliegtuig of per vrachtschip, twee transportmiddelen die heel erg vervuilend zijn voor het milieu.

Daarnaast is rechtstreeks aan de bron aankopen ook goed voor uw portemonnee. We kunnen de prijs laag houden doordat er geen tussenpersonen in het verkoopproces betrokken worden.

Ook onze keuze om enkel met natuurlijke diamanten te werken en niet met synthetische blijkt goed te zijn voor het milieu. Onderzoek van de Diamond Producers Association wees uit dat een diamant van 1 karaat maken met het CVD-proces in China of Singapore 40% meer uitstoot dan een natuurlijke diamant van 1 karaat uit een mijn halen.

Wat spreekt sowieso al in het voordeel van investeren in diamant?

Investeren in diamant is naast ecologisch ook duurzaam als u rekening houdt met de termijn waarop uw investering rendabel is. Dat is een van de troeven van investeren in diamanten. De waarde neemt jaarlijks stabiel toe en zelfs een economische crisis lijkt minder invloed te hebben op hun waarde in vergelijking met andere grondstoffen. Ecologie en duurzaamheid gaan ook hier hand in hand omdat diamanten weinig tot geen onderhoud vergen.

Investeren in diamant is ook investeren in de economie en de mensheid. Werknemers in de diamantindustrie worden over het algemeen eerlijk betaald. Zo is het loon van werknemers van ALROSA in Jakoetië (een autonome republiek in Rusland) gemiddeld dubbel zo hoog als het gemiddelde loon in Jakoetië. De economische groei in Botswana is zelfs het hoogste van het ganse Afrikaanse continent dankzij de duurzame en ecologische diamantindustrie.

Wanneer is het ideale moment om in diamant te investeren? Waarom is het de moeite waard te investeren in gekleurde diamanten? Aarzel niet om meer informatie te vragen aan de experts van BAUNAT.

Share on:
GERD VAN DE VEL