Wilt u een diamanten ketting of een ring kopen, omdat u niet aan de schittering van onze edelstenen kunt weerstaan? Ook de specialisten van certificeringslabo’s als het GIA, het IGI of de HRD kijken diep in de diamanten die we bij BAUNAT verkopen, onder meer om te verifiëren of ze een natuurlijke of synthetische diamant of een imitatie onderzoeken, waarover we eerder al schreven. Maar ook om andere kwaliteiten van de stenen vast te leggen, zoals de 4 C’s, die de waarde bepalen.

Om de edelstenen diepgravend te analyseren, hanteren de experten enkele bijzondere onderzoeksinstrumenten. Welke apparatuur gebruiken de specialisten zoal, en wat leggen ze daarmee precies bloot? Kijk met ons mee in de toolbox van de diamantdeskundige bij het GIA ...

  • Met een visuele spectrofotometer onderzoekt een specialist hoe de kleur van bijvoorbeeld een diamanten ketting ontstaat.
  • Een infraroodspectrofotometer laat toe het diamanttype te achterhalen, en diamanten te onderscheiden die behandeld zijn.
  • Dankzij een Raman-spectrometer of een röntgendiffractometer weet een expert perfect welk materiaal hij onderzoekt.
  • Onderzoek naar de röntgenfluorescentie van een edelsteen geeft snel inzicht in zijn chemische elementen. De exacte verhouding ervan wordt onthuld door een LA-ICP-massaspectrometer. Beide methodes laten toe natuurlijke, synthetische en imitatiediamanten te onderscheiden.
  • Met de fotomicroscoop neemt een expert foto’s van inclusies en andere aspecten van edelstenen, tot honderdmaal vergroot.
  • Het DiamondView-instrument van De Beers onderscheidt synthetische van natuurlijke diamanten.

Bij een eerste reeks instrumenten die we hier bespreken, hoeft de expert een edelsteen niet eens aan te raken om hem te onderzoeken. Hij of zij beschijnt het materiaal eenvoudigweg met licht, en bestudeert daarna hoe de samenstelling daarvan door interactie met de steen is veranderd. Licht kan immers op allerlei manieren door edelstenen worden beïnvloed, en zo heel wat prijsgeven over die schitteringen in uw diamanten ketting of ring.

Waarvoor dient een visuele spectrofotometer?

Een edelsteen kan zichtbaar licht deels absorberen. Om dat fenomeen te bestuderen, gebruikt de specialist een visuele spectrofotometer. Dit toestel schijnt een smalle straal van zichtbaar licht door de steen: van licht met de laagste frequentie (langste golflengte) dat we als mens nog kunnen zien, voor ons rood licht, tot dat met de hoogste frequentie (kortste golflengte), namelijk violet licht. Licht met bepaalde frequenties, dus met bepaalde kleuren, wordt minder geabsorbeerd, en verlaat in grotere mate opnieuw de edelsteen. Dat uitkomende licht bepaalt welke kleur de diamant voor ons mensen uiteindelijk heeft.

De spectrofotometer vangt het uitkomende licht op. Het eindresultaat is een grafiek die ofwel het uitgestraalde, ofwel het geabsorbeerde licht weergeeft per golflengte. Door die grafiek te bestuderen, ontdekt de expert hoe de kleur van bijvoorbeeld een diamant ontstaat.

Waarvoor dient de infraroodspectrofotometer?

Een edelsteen absorbeert ook een deel van infraroodlicht. Dat licht kunnen wij mensen niet met het blote oog waarnemen. We voelen het wel aan als warmte. De steen kan het infraroodlicht absorberen, doorlaten of reflecteren.

Om dit fenomeen in kaart te brengen, beschijnt de expert bijvoorbeeld een diamant met een infraroodspectrofotometer. Die straalt licht uit met verschillende infrarode frequenties of golflengtes. Zo achterhaalt de onderzoeker bijvoorbeeld welk type diamant hij of zij aan het analyseren is. Een Type I-diamant die zijn kleur krijgt door chemische onzuiverheden, of een Type II-diamant, waarvan de kleur ontstaat door structurele afwijkingen in de kristalvorm. Lees meer over deze diamanttypes in een vorige blogpost.

Tegelijk ontdekt de specialist of een gekleurde edelsteen behandeld is met stoffen als hars en olie. Deze malafide techniek wordt toegepast om de glans te verbeteren. Maar de onderzoeksmethode met infraroodlicht helpt ook om bijvoorbeeld diamanten te ontdekken die bestraald zijn ter verbetering van hun kleur.

Met deze infraroodspectrometer valt onder meer te ontdekken of een gekleurde edelsteen behandeld is - BAUNAT.

Wat onderzoekt de diamantexpert met een Raman-spectrometer?

Met een Raman-spectrometer laat de specialist een laserlicht van nagenoeg één kleur op een materiaal vallen. Het meeste licht verandert daarbij niet van kleur, het krijgt dus geen andere golflengte. Maar bij een klein deel van het licht verandert de golflengte net wel. In welk mate dat precies gebeurt, verschilt van molecule tot molecule. Naargelang de sterkte van het effect vallen moleculen dus te identificeren. Met andere woorden 

Door het uitgestraalde licht te vergelijken met waarden die eerder met een Raman-spectrometer werden vastgesteld bij tal van edelstenen, kan de expert perfect achterhalen welk materiaal hij onderzoekt, bijvoorbeeld een diamant.

En waarvoor dient een röntgendiffractometer?

Een hele mondvol, niet? Met dit toestel onderzoekt de expert de kristalstructuur van een edelsteen. Daarvoor wordt een staal ervan tot poeder vermalen (als dit uiteraard mogelijk is) en vervolgens beschenen met een bundel röntgenstralen. Die bundel wordt gebroken of gebogen in bepaalde hoeken, al naargelang de atoomstructuur van de kristallen. Zo valt deze laatste zeer nauwkeurig te bepalen.

Door het patroon waarmee de röntgenstralen afbuigen te vergelijken met patronen die eerder bij verschillende edelsteensoorten werden vastgesteld, weet de specialistprecies welk gesteente voor zijn neus ligt en dus later in uw diamanten ketting belandt. Daarvoor moet de expert wel een klein staal van de steen opofferen.

Waarom onderzoekt een expert ook röntgenfluorescentie?

Alweer geen eenvoudige term, we know. Maar de wetenschap erachter laat een expert toe om heel snel de chemische elementen van een edelsteen te ontdekken, weliswaar zonder de verhouding ervan al te kennen (nog even geduld daarvoor, zie de volgende techniek …). En dat zonder dat de onderzoeker een deel van de steen moet vernietigen.

Net als hierboven bij de diffractometer bestraalt de deskundige een edelsteen met röntgenstraling. Het materiaal zendt dan zelf opnieuw andere röntgenstralen uit, die typisch zijn voor de chemische elementen waarmee pakweg de diamant is samengesteld. Dit verschijnsel noemen we röntgenfluorescentie. Dit is een variant op gewone fluorescentie, waarbij een stof licht uitstraalt wanneer ze zelf wordt belicht. Hét voorbeeld hiervan? Denk maar aan het fluohesje in uw wagen.

Nog eens een spectrometer, om het af te leren: LA-ICP-MS

Wil een specialist nu weten in welke verhouding chemische elementen voorkomenin eenedelsteen? Dat kan hij of zij vaststellen met een LA-ICP-massaspectrometer. Dit apparaat focust een laserstraal op een staal van het edele gesteente, en verwijdert zo kleine deeltjes ervan. Die worden daarna door een stromend gas meegenomen naar een zogenaamde plasmatoorts.

De toorts verhit de deeltjes zodanig, dat ze helemaal uiteenvallen in hun individuele atomen. Zo kan de onderzoeker elke hoeveelheid van elk chemisch element uit de edelsteen exact in kaart brengen, tot de laagste concentraties. Een verbluffend resultaat, waarvoor slechts een zeer beperkte hoeveelheid gesteente verloren gaat.

Zowel het onderzoek naar de röntgenfluorescentie als de LA-ICP-massaspectrometer laten toe om te checken of de steen die later in uw diamanten ketting of ring belandt, natuurlijk of synthetisch is, of behandeld werd.

Instrumenten voor diepgravende beeldvorming

Een laatste reeks toestellen levert de expert zeer sterk uitvergrote close-upfoto’s op van bepaalde kenmerken of inclusies in een edelsteen. Daarmee kan de wetenschapper ontdekken hoe het materiaal zich heeft gevormd en, in bepaalde gevallen, zelfs waar de steen vandaan komt.

Met een fotomicroscoop vallen bijvoorbeeld foto’s te nemen van inclusies en andere aspecten van edelstenen, maar liefst honderd keer vergroot.

Fotomicroscoop, om edelstenen uit uw diamanten ketting te fotograferen, tot honderdmaal vergroot – BAUNAT.

Daarnaast ontwikkelde diamantproducent De Beers het DiamondView-instrument, een toestel om synthetische van natuurlijke diamanten te onderscheiden. Daarvoor laat het apparaat ultravioletlicht vallen op de edelsteen, waarna die fluoresceert.

Al naargelang de diamant ontstond door de krachten van moeder natuur of in het labo, verschillen de kleur van de fluorescentie en het patroon ervan. Bij een synthetische diamant treedt er ook geen fosforescentie op, in tegenstelling tot bij de natuurlijke. Dat is een verschijnsel waarbij de edelsteen, na te zijn belicht, nadien nog even oplicht.

Daarnaast natuurlijk ook enkele basisinstrumenten

Naast hightechtoestellen zoals hierboven besproken, gebruiken diamantspecialisten natuurlijk ook enkele ‘eenvoudigere’ toestellen. Bijvoorbeeld een loep die tienmaal vergroot of een microscoop, maar ook een polariscoop. Met dat laatste apparaat kan de specialist edelstenen onderscheiden waarin het licht enkelvoudig of dubbel gebroken wordt. Tot de eerste soort behoren onder meer diamanten. Smaragd, robijn en saffier maken deel uit van de tweede categorie.

Om de kwaliteit van uw diamanten ketting te garanderen

Met onder meer deze instrumenten slagen instituten als het GIA erin om de kwaliteit van edelstenen uiterst precies en betrouwbaar vast te stellen. Ze kunnen er ook nog altijd het onderscheid mee maken tussen synthetische en natuurlijke diamanten, of behandelde exemplaren mee aan het licht brengen.

En aangezien wij u enkel diamanten verkopen die door het GIA, het IGI en de HRD gecertificeerd zijn, bent ook u altijd zeker van de kwaliteit wanneer u bij BAUNAT een diamanten ketting of ring kopen wilt. Daarvoor staan we eveneens garant doordat we zelf enkel edelstenen inkopen bij gerenommeerde producenten.

Wilt u, met al deze zekerheid, meer dan ooit die diamanten ketting of ring kopen die u bij ons op het oog heeft? Shop dan meteen verder in ons aanbod aan halskettingen en ringen. Of neem contact op met onze experten voor extra advies.

Share on: