• In welk werk kwam de zeldzaamheid van de diamant naar boven?
  • Hoe begreep Fitzgerald de luxe van briljanten?
  • Wie beschreef de emotionele betekenis van briljanten?

Briljanten zijn van een ongekende schoonheid en dragen een prachtige betekenis met zich mee. Al sinds lang staan briljanten symbool voor de eeuwige liefde. Doordat het de felst schitterende slijpvorm is, krijgt de briljant nog een extra betekenis, namelijk dat uw liefde voor uw partner aan wie u een briljant schenkt minstens even vurig is. Briljanten of diamanten in het algemeen hebben doorheen de tijd een heel eigen symboliek en betekenis opgebouwd. Dit wordt voor een stuk beïnvloed door de literatuur. Reden genoeg dus om even een literaire uitstap te maken.

In welk werk kwam de zeldzaamheid van de diamant naar boven?

In 1647 schreef de Engelse auteur John Fletcher in zijn werk A woman for a month de volgende regel: “She is very honourable and will be so difficult to polish as a rough diamond”. Tot op de dag van vandaag is het een courant gebruikte zegswijze in het Engels. In de context van het werk betekent het dat de vrouw waarvan sprake kwaliteiten heeft die slechts zeer weinigen van nature hebben. Haar ware potentieel kon echter niet tot uiting komen onder invloed van de toen geldende maatschappelijke normen.

Fletcher vatte hier heel goed de zeldzaamheid en de uitzonderlijke kwaliteiten van briljanten en gaf er zo mee betekenis aan.

Een solitaire ring met een briljant en pavédiamanten. – BAUNAT

Hoe begreep Fitzgerald de luxe van briljanten?

F. Scott Fitzgerald schreef in 1922 een novelle met de pakkende titel The Diamond as Big as the Ritz. In dit boek gaat het over de luxestatus van diamanten en hoeveel ze wel waard zijn. Het verhaal gaat over de welvarende familie Washington tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Ergens ver weg in Montana hebben de Washingtons een berg van diamant gevonden die volgens de zoon des huizes groter zou zijn dan het Ritz-Carltonhotel.

Toen dit geheim bekend dreigde te geraken en anderen op weg waren naar de diamantberg, bliezen ze hem op omdat ze hem niet in de handen van andere mensen wilden laten vallen.

Briljanten hebben altijd al de betekenis van luxe met zich meegedragen en dit verhaal heeft dat vast en zeker in de hand gewerkt.

Wie beschreef de emotionele betekenis van briljanten?

Niemand minder dan Nicky Oppenheimer, een voormalige CEO van De Beers, liet ooit de volgende quote optekenen: “Diamonds are intrinsically worthless, except for the deep psychological need they fill”. Eenvoudig gezegd zijn diamanten maar zo waardevol als de waarde die mensen er zelf aan geven door er emotioneel aan gehecht te zijn en door de behoefte die ze vervullen.

Oppenheimer geeft hiermee goed aan hoe voor heel veel mensen briljanten een grotere emotionele betekenis hebben dan dat hun financiële waarde van belang is.

Briljanten en bij uitbreiding alle diamanten laten niemand onberoerd. Dat is vandaag de dag zo, maar zoals de literatuur bewijst was dat vroeger ook al zo. Terecht, vinden wij. Want niemand zegt toch neen tegen een mooie briljanten ring of een paar briljanten oorbellen?

Hoe worden briljanten geslepen? Welke kwaliteitsvoorwaarden hanteert BAUNAT voor edelstenen en edelmetalen? Lees het op onze site of stel uw vraag rechtstreeks aan de BAUNAT-experten.

Share on: