• Wat weten we over het ontstaan van diamant op aarde?
  • Wat leren we uit de fragmenten van de meteoriet?
  • Welke planeet wordt ook de diamantplaneet genoemd?

Is there life on Mars? David Bowie vroeg het zich in 1971 al af. Of een sluitend antwoord op die vraag snel in het verschiet ligt, is zeer twijfelachtig. Maar de vraag die we ons vandaag stellen en misschien al iets sneller kunnen beantwoorden, is of het ontstaan van diamant mogelijk is op andere planeten. Een bijzondere hypothese die wordt ondersteund door recent onderzoek op diamanten afkomstig van een meteoriet. Op aarde zijn er al verschillende mijnen uitgeput en worden er amper nieuwe ontdekt. Pronkt u dan binnenkort met een astronomische diamant om uw vinger?

Wat weten we over het ontstaan van diamant op aarde?

Het ontstaan van diamant vindt plaats diep onder de aardkost. Meer bepaald op 150 à 200 kilometer diepte. Daar in het binnenste van de aarde is de druk enorm hoog en kunnen de temperaturen oplopen tot meer dan 1000 graden Celsius. Deze 2 factoren bevorderen de kristallisatie van koolstof waardoor de diamant zich langzaam vormt. Erg langzaam! Het duurt immers miljoenen jaren alvorens uit koolstof diamant kan ontstaan.  

Dit is meteen ook de verklaring waarom diamant zo zeldzaam is en langzaam maar zeker uitgeput raakt. Het is dan ook logisch dat men tracht andere diamantbronnen aan te boren, zelfs als deze zich niet op onze planeet bevinden.

Diamant bestuderen met loep. BAUNAT verklaart het ontstaan van diamant op andere planeten.

Wat leren we uit de fragmenten van de meteoriet?

In 2008 ontplofte er boven de Nubische Woestijn in Soedan een meteoriet vol diamanten waarvan de universiteit van Khartoem bijna 500 fragmenten verzamelde voor onderzoek. In april 2018 publiceerden de onderzoekers hun bevindingen in het tijdschrift Nature Communications. Daarin verduidelijken ze dat de gevonden diamantfragmenten spikkeltjes van een ijzer-zwavelverbinding bevatten die alleen maar kan ontstaan bij een druk hoger dan 20 gigapascal. Dit betekent dat de diamant ontstaan moet zijn onder het oppervlak van een onbekende wereld.

Of deze diamanten dezelfde dichtheid van 3.5 g/cm³ hebben, is niet duidelijk. Tevens rijst de vraag of we bij een hogere dichtheid nog van diamant kunnen spreken. Wel staat vast dat deze diamantfragmenten ons meer leren over het ontstaan van ons zonnestelsel

Welke planeet wordt ook de diamantplaneet genoemd?

Het ontstaan van diamant in de ruimte werd eerder al bevestigd door andere wetenschappers. Zo ontdekten astronomen van de Yale University in oktober 2012 een planeet die voor 1/3de uit diamant zou bestaan. Op de rotsachtige planeet ’55 Cancri e’ bedraagt de temperatuur 1648 graden Celsius. Een belangrijk criterium voor het ontstaan van diamant, zoals u inmiddels weet. Maar onmogelijk voor de mens om er te gaan mijnen. Bovendien bevindt de diamantplaneet zich op 40 lichtjaar van onze aarde en duurt een jaar er amper 18 uur.   

Voorlopig kan u dus enkel diamanten juwelen kopen met een diamant ontstaan op aarde. Heeft u een specifiek exemplaar in gedachten? Contacteer de experten van BAUNAT voor advies op maat.

Share on:
GERD VAN DE VEL