De verlovingsring is een traditie die teruggaat tot de Romeinse tijd. In deze tijd vertegenwoordigde de ring twee handen die elkaar vasthielden. Dit symbool vindt zijn oorsprong in de Italiaanse uitdrukking « mani in fede » waarbij de uitwisseling van cadeaus en bruidschatten een uitgemaakte zaak of een handdruk inhield. Vandaag is de verlovingsring een symbool voor uw liefde voor uw aanstaande. Daarom heeft hij vaak een diamant. Maar wat heeft een diamantprijs precies met liefde te maken en hoe wordt die bepaald?

Ontdek de diamanten verlovingsringen van BAUNAT.

De geschiedenis van de diamanten verlovingsring

Het gebruik van de diamant bij een verlovingsring werd tijdens de 16de eeuw populair naar aanleiding van de ontdekking van diamanten in Zuid-Afrika. In 1888 heeft het bedrijf De Beers alles in het werk gesteld om een overgrote meerderheid van de productie van deze ruwe edelsteen in te nemen. Het heeft hen een eeuw gekost om een monopolie op de markt in te nemen en de diamantprijs te controleren.

In 1947 bracht hun publiciteitscampagne een sterk en nieuw idee naar voren: de zuiverheid en de stevigheid van de diamant worden verbonden met de noties van eeuwige liefde en de oprechtheid van gevoelens. De slogan zei “Diamonds are forever”.

Vind uw diamanten verlovingsring bij BAUNAT.

Wat bepaalt de kwaliteit van een diamant?

Alvorens een diamanten verlovingsring te kiezen is het aan te raden om de 4Cs of Cut, Carat, Clarity en Color te bekijken. De cut heeft betrekking op de slijpkwaliteit van de steen. Wanneer deze perfect geslepen is in de juiste slijpvorm, reflecteert het licht van het ene facet naar het andere en verdeelt hij de kleuren die dit licht voortbrengt. 

Het gewicht wordt uitgedrukt in karaat. 1 karaat is gelijk aan 0.20 gram en 1 karaat kan verdeeld in 100 punten verdeeld worden. Een diamant van 0.75 punten is gelijk aan ¾ karaat.

De zuiverheid van de diamant uit zich in de al dan niet aanwezigheid van inclusies. Hoe minder er zijn, hoe meer de steen waard is.

Wat de kleur betreft wordt deze op een schaal van D tot Z afgewogen. De diamant met een D-kleur is kleurloos en dus het kostbaarste. 

De diamantprijs stijgt

De diamantprijs lijkt in de loop der jaren toe te nemen. Velen voorspellen het einde van goud als vaste waarde, en investeerders richten zich meer en meer naar edelstenen, waaronder de diamant. De goudmarkt is te onvoorspelbaar geworden. Daarom is er nood aan een product waarvan de waarde redelijk stabiel is om de verschillende economische grillen op te vangen. Dat kan onder andere de diamant zijn, aangezien hij een intrinsieke waarde bezit door zijn schoonheid en zeldzaamheid, wordt hij noch beïnvloed door geopolitieke conflicten, de politiek of crisissen.

Lees hier meer over het investeren in diamanten.

Wat bepaalt de diamantprijs?

Vooral het feit dat de vraag naar diamanten veel hoger is dan het aanbod, zorgt voor een verhoging van de diamantprijs. We moeten ons daarbij vooral richten op de groeimarkten, meer bepaald China, de tweede diamantmarkt ter wereld. In 10 jaar tijd is het enthousiasme van Chinezen voor diamanten enorm toegenomen. Dat is het resultaat van een verbetering van de levensstandaard van de Chinese middenklasse. Koppels geven elkaar steeds vaker een diamanten verlovingsring. China neemt vandaag 13% van de wereldmarkt in en de groeimarge wordt alsmaar groter, want slechts 20% van de stedelingen hebben een diamant van De Beers, tegenover 70% in de Verenigde Staten. Aan het huidige ritme zou de Chinese markt de Amerikaanse markt kunnen inhalen binnen dit en 15 jaar. 

De diamant is meer dan ooit een vaste waarde, want niet alleen de vraag stijgt, maar ook de productie is aan het stagneren. Volgens de analisten is de productiepiek in 2006 bereikt en zijn nieuwe afzettingen zeldzaam geworden.

Bent u klaar om te investeren in diamant of zoekt u de perfecte diamanten verlovingsring? Vraag dan zeker raad en advies aan de experts van BAUNAT.

Share on: