De verlovingsring is een traditie die teruggaat op de Romeinse tijd. In deze tijd vertegenwoordigde de ring twee handen die elkaar vasthielden. Dit symbool vindt zijn oorsprong in de Italiaanse uitdrukking « mani in fede ». In deze tijd betekende de uitwisseling van cadeaus en bruidschatten een uitgemaakte zaak. Vandaag veranderen ring van vorm en materiaal. De ring bezet met een diamant is hiervan een mooi voorbeeld.

De popularisering van de diamant

Het gebruik van de diamant bij de vervaardiging van een verlovingsring werd tijdens de 16de eeuw populair naar aanleiding van de ontdekking van diamanten in Zuid-Afrika. In 1888 heeft het bedrijf De Beers alles in het werk gesteld om een overgrote meerderheid van de productie van deze ruwe edelsteen in te nemen. Het heeft hen een eeuw gekost om een monopolie in de markt in te nemen en de prijs van de diamant te controleren.  

De Beers is een uitgebreid bedrijf geworden om deze edelsteen te valoriseren en ervan een van de geliefde grondstoffen voor toekomstige echtgenoten van te maken. In 1947 bracht zijn publiciteitscampagne een sterk en nieuw idee naar voren: de zuiverheid en de stevigheid van de diamant worden verbonden met de noties van eeuwige liefde en de oprechtheid van gevoelens. De slogan zei “A diamond is forever”, wat letterlijk betekent “een diamant is voor altijd”.

De diamant beoordelen

Alvorens een verlovingsring bezet met een diamant te kiezen is het aan te raden om de 4Cs of Cut, Carat, Clarity en Color te bekijken. De cut heeft betrekking op de slijpkwaliteit van de steen. Wanneer deze perfect geslepen is, reflecteert het licht van het ene facet naar het andere en verdeelt de kleuren die dit licht voortbrengt. 

Het gewicht wordt uitgedrukt in karaat. 1 karaat is gelijk aan 0.20 gram en 1 karaat kan verdeeld in 100 punten verdeeld worden. Een diamant van 0.75 punten is gelijk aan ¾ karaat.

De zuiverheid van de diamant uit zich in de al dan niet aanwezigheid van gebreken. Hoe minder er zijn, hoe meer de steen waard is.

Wat de kleur betreft wordt deze op een schaal van D tot Z afgewogen. De diamant met een D-kleur is kleurloos en dus het kostbaarste. 

Een verhoging van de diamantprijs in 2015

De diamantprijs lijkt de volgende jaren toe te nemen. Velen voorspellen het einde van goud als vaste waarde, en inderdaad investeerders richten zich meer en meer naar edelstenen, waaronder de diamant.

De prijzen stijgen

Investeerders hebben nood aan veilige waarde voor hun belegging. Goud heeft de hele tijd deze rol ingenomen, maar de goudmarkt is te onvoorspelbaar geworden. Daarom is er nood aan een  product waarvan de waarde redelijk stabiel is om de verschillende economische grillen op te vangen. Dit kan onder andere de diamant zijn. Gezien het een intrinsieke waarde bezit door zijn schoonheid en zeldzaamheid, wordt hij noch beïnvloed door geopolitieke conflicten, de politiek of crisissen.

De prijs lijkt in de komende jaren gestaag toe te nemen, waardoor het een erg interessante belegging op lange termijn wordt. Voor dit jaar rekenen de experten op een verhoging van 3 tot 4%. Deze tendens wordt aangewakkerd door een alsmaar toenemende vraag.

Een aanhoudende vraag

We moeten ons vooral richten op de groeimarkten, meer bepaald China, tweede diamantmarkt ter wereld. In 10 jaar tijd is het enthousiasme van Chinezen voor diamanten enorm toegenomen. Dat is het resultaat van een verbetering van de levensstandaard van de Chinese middenklasse. Bij wijze van voorbeeld geven meer en meer koppels elkaar diamanten verlovingsringen. China neemt vandaag 13% van de wereldmarkt in en de groeimarge wordt alsmaar groter, want slechts 20% van de stedelingen hebben een diamant van De Beers, tegenover 70%  in de Verenigde Staten. Aan het huidige ritme zou de Chinese markt de Amerikaanse markt kunnen inhalen binnen dit en 15 jaar. 

Le diamant est plus que jamais une valeur refuge, car non seulement la demande est en hausse, mais aussi parce que la production est en train de faiblir. Selon les analystes, le pic de production a été atteint en 2006 et les nouveaux gisements se font rares.

De diamant is meer dan ooit een vaste waarde, want niet alleen de vraag stijgt, maar ook de productie is aan het stagneren. Volgens de analisten is de productiepiek in 2006 bereikt en zijn nieuwe afzettingen zeldzaam geworden.

Share on:
GERD VAN DE VEL