• Waar begint het verhaal van De Beers?
  • Hoe groeide het bedrijf uit tot een echte diamantgigant?
  • Hoe wist De Beers jarenlang de prijs van diamanten te sturen?

Diamanten spreken tot de verbeelding. Ze zijn zeldzaam, uniek en een diamant kopen is een blijk van oprechte liefde. Diamonds are forever’, weet u nog wel? Dat is de campagne waarmee De Beers diamanten populair maakte. In 1947 lanceerde de diamantgigant de slogan om de verlovingsring met diamant te promoten. Hij werd in 1999 uitgeroepen tot slogan van de eeuw. En wie het over diamanten heeft, moet wel De Beers vermelden. Lees hier het verhaal van de jonge Cecil Rhodes, imperialist, gewiekst zakenman avant la lettre en stichter van het grootste diamantbedrijf ter wereld. 

Ontdek het aanbod exclusieve diamanten juwelen bij BAUNAT.

Waar begint het verhaal van De Beers? 

Net zoals de diamant een lang traject aflegt, van zo’n 150 km onder de aardkorst tot in het juweel dat u koopt, legde ook diamantgigant De Beers een lang en soms hobbelig traject af. Al begint die geschiedenis uiteraard geen 3,3 miljard jaar geleden. Wij keren voor het ontstaan van De Beers diamanten terug naar het jaar 1870. In dat jaar trok de 17-jarige Cecil Rhodes, een Britse domineeszoon met hart- en longproblemen, naar Zuid-Afrika. In de Britse kolonie Natal bezat zijn broer Herbert een katoenplantage waar Cecil begon te werken. Het land was echter ongeschikt voor katoen en de plantage werd geen succes.  

Gelukkig voor de broertjes Rhodes had Zuid-Afrika nog andere troeven dan katoen. Enkele jaren eerder had de 15-jarige Erasmus Jacobs er immers diamant ontdekt.

Nabij de Oranjerivier in Hopetown vond Erasmus een wit steentje. Niemand in zijn omgeving had door dat het om een diamant ging. Pas later constateerde een vriend van de buurman dat zijn speelgoed een diamant van 21,25 karaat was. 

Cecil Rhodes, stichter van De Beers, het grootste diamantbedrijf – BAUNAT

Dit portret van Cecil Rhodes dateert van rond 1900, twee jaar voor zijn fatale hartaanval. 

Hoe zetten de gebroeders Rhodes hun eerste stappen in de diamantsector? 

Ook de Rhodes raakten besmet met de diamantkoorts en besloten in 1871 hun geluk te beproeven in Kimberley (toen nog New Rush). Ze verdienden er een aardige duit met de verhuur en verkoop van waterpompen aan mijnwerkers. En met een groot deel van zijn inkomsten begon Cecil als een echte zakenman stelselmatig velden van boeren op te kopen en te investeren in de mijnbouw.  

Zo kocht hij ook het veld van twee broers bij de Oranjerivier op. Hoewel de gebroers De Beers diamanten hadden gevonden op hun veld, waren ze er als vrome christenen niet in geïnteresseerd. Ze wilden zich niet laten meeslepen door de diamantkoorts en besloten hun land te verkopen. 

Oranjerivier waar De Beers ontstond - BAUNAT

De Oranjerivier, waar Cecil Rhodes het land van de gebroers De Beers opkocht. 
 

Omdat op het veld van De Beers de diamanten voor het rapen lagen, ontstond er overproductie en stortte de diamantmarkt in.

Men kon op dat moment diamant kopen voor dezelfde prijs als halfedelstenen zoals topaas of turkoois. Dit kwam goed uit voor de marketingstrategie van De Beers. Het bedrijf wou schaarste creëren om de diamantprijzen te controleren. Heel wat mijneigenaren konden het hoofd amper boven water houden, en daaruit kon Rhodes voordeel halen. 

Wanneer begon het imperium van De Beers vorm te krijgen? 

In 1880 richtte Rhodes officieel het bedrijf ‘De Beers Consolidated Mines Limited’ op, vernoemd naar het veld van de gebroeders De Beers. In datzelfde jaar stapte hij ook in de Zuid-Afrikaanse politiek. Hij werd vertegenwoordiger voor het kiesdistrict Barkly West en pleitte met succes voor de kolonisatie van Beetsjoenaland, wat later Botswana werd. In 1888 tekende zijn zakenpartner Rudd een verdrag met de Matabelekoning Lobengula om naar mineralen te graven in Matabeleland en Mashonaland. In werkelijkheid was dit het begin van de kolonisatie van Rhodesië, het land dat Rhodes naar zichzelf vernoemde. 

Reproductie van een stempel van De Beers die de diamantprijzen bepaalde – BAUNAT

In 1888 kan Rhodes het diamantbedrijf van zijn rivaal Barney Barnato, de Kimberley Central Diamond Mining Company opkopen. Hij fuseerde de bedrijven onder de naam ‘De Beers Consolidated Mines’, wat een zekere stabilisering van de diamantmarkt teweegbracht. 

Hoe greep Rhodes naast de rijkdommen van Transvaal? 

De verstandhouding tussen de Boeren en de Britten bleef na de eerste Boerenoorlog uiterst gespannen. De ‘uitlanders’, voornamelijk Britse gastarbeiders, werden gediscrimineerd en de Britten planden eind 1895 een invasie om hier komaf mee te maken. Al was dit eigenlijk een schijnreden. De werkelijke reden voor de aanval waren natuurlijk de minerale rijkdommen van Transvaal. Het meesterbrein achter de operatie was, jawel, Cecil Rhodes. De invasie die in de geschiedenisboeken bekend staat als de Jameson Raid was echter onsuccesvol

Rhodes had de onvrede van de uitlanders overschat en kon dus niet op hen rekenen. Ook de Boeren bleken op de hoogte van de aanval en wachtten de Britten op met zware artillerie.

De mislukte staatsgreep in Transvaal wordt wel de aanleiding voor de Tweede Boerenoorlog van 1899 tot 1902 genoemd. Tijdens de oorlog zat Rhodes gedurende een half jaar vast in het belegerde Kimberley. In die 6 maanden focuste hij zich volledig op zijn diamantbedrijf dat begin jaren 1900 al 90% van de wereldwijde diamantproductie beheerst. 

Wat gebeurde er na de dood van Rhodes met De Beers? 

Cecil Rhodes had gedurende zijn leven niet enkel zijn imperium groot gemaakt, maar ook veiliggesteld. Tussen juli 1890 en januari 1896 richtte hij daarvoor ‘The Diamond Syndicate’ op. Daarmee konden de diamantvoorraad en diamantprijzen gecontroleerd worden. Met andere woorden: De Beers kon diamanten schaarste creëren en zo de prijzen kunstmatig hoog houden.  

In de laatste jaren van zijn leven wist hij zijn vermogen te verdubbelen. In 1902 stierf hij op 48-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Maar De Beers bleef bestaan en gestaag verder groeien. Meer zelfs: in 1939 zat het bedrijf samen met GIA om een standaard te ontwikkelen voor de kwaliteit van diamant. De 4 C‘s waren vanaf dan een feit!   

Wat was de impact van De Beers op de prijs van diamanten?

Toen Cecil Rhodes overleed in 1902, bezat De Beers 95% van de wereldproductie van diamanten. Zijn opvolger Ernest Oppenheimer en diens erfgenamen zouden de onderneming verder uitbouwen tot het imperium dat we vandaag kennen. De Beers richtte distributiekanalen op via ‘The Diamond Syndicate’, een vereniging van vorderinghouders en distributeurs. De onderneming sloot overeenkomsten af met kopers en leveranciers, die vanaf dan buiten De Beers geen diamanten mochten verhandelen.

Ze beheersten gedurende tientallen jaren alle factoren om de wereldprijs van diamanten te sturen.

Het bedrijf heeft in de geschiedenis ook heel wat kritiek gekregen en problemen met het gerecht gehad. In 2004 werd het De Beers schuldig bevonden aan het maken van prijsafspraken voor industriële diamanten met General Electric. De Beers kreeg een boete van $ 10 miljoen. In 2008 werd de diamantreus zelfs veroordeeld tot een boete van $ 295 miljoen. Opnieuw ging het om het maken van prijsafspraken voor De Beers diamanten. 

Hoe kwam er een einde aan de dominante positie van De Beers?

Op zeker moment werden nieuwe diamantmijnen aangeboord, onder meer in de voormalige Sovjet-Unie en in Botswana. Voor De Beers het signaal om allianties aan te gaan en alle beschikbare voorraden te kopen om zo de diamanten via een ‘single channel’ te laten lopen. Diverse grote productielanden weigerden evenwel om nog langer op die manier samen te werken. Daarop veranderde De Beers het geweer van schouder. De onderneming focust vandaag op het promoten van het eigen diamantmerk en de detailhandel.

Wilt u iemands hart winnen? Bekijk hier het ruime aanbod exclusieve diamanten juwelen. Vraag gerust raad aan de experten van BAUNAT

 
 

 

Share on:
GERD VAN DE VEL